Środki unijne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Śmigielska, Grażyna
dc.contributor.author Pomianek Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-03-08T20:45:39Z
dc.date.available 2014-03-08T20:45:39Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6775
dc.description.abstract Małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą sektor mający ogromny wpływ na rozwój i wzrost gospodarczy. Według danych GUS przedsiębiorstwa te stanowią najliczniejszą grupę firm w Polsce. W polityce Unii Europejskiej wobec MŚP zwraca się przede wszystkim uwagę na ich rolę w tworzeniu zatrudnienia i w kreacji rynku opartego na zasadach wolnej konkurencji. W związku z tym małe i średnie firmy pośrednio przyczyniają się do stałego dążenia przez pozostałych uczestników ryku do poprawy efektywności działania oraz wprowadzania innowacji. Jedną z przeszkód w rozbudowie i wzmacnianiu pozycji rynkowej firm sektora MŚP są problemy związane z pozyskaniem środków na finansowanie rozwoju działalności. Najwięcej trudności mają przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy nie posiadają zdolności kredytowej, a tym samym są mało wiarygodni dla banków. Taka sytuacja sprawia, że wiele firm, nie posiadających środków własnych na inwestycje i rozwój, bankrutuje. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie źródeł finansowania dostępnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także pokazanie szans dla firm sektora MSP jakie niesie ze sobą obecność Polski w Unii Europejskiej. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject sektor MŚP pl
dc.subject finansowanie działalności gospodarczej pl
dc.subject kapitał własny pl
dc.subject formy wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw pl
dc.subject rozwój MŚP w polityce UE pl
dc.subject programy pomocowe dla sektora MŚP pl
dc.title Środki unijne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce pl
dc.title.alternative EU funds in financing the development of small and medium sized enterprises in Poland en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info