System motywacyjny w jednostce samorządowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Miś, Alicja
dc.contributor.author Zielińska Gabriela
dc.date.accessioned 2014-03-08T21:59:06Z
dc.date.available 2014-03-08T21:59:06Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6779
dc.description.abstract Wzrost działalności, sukcesy i osiągnięcia przedsiębiorstwa są do zdobycia poprzez zastosowanie odpowiedniego sposobu motywowania. Współczesne przedsiębiorstwa, jako motywator wprowadzają oprócz elementów materialnych, które dla wielu ludzi są główną przyczyną podjęcia pracy także czynniki, które wywołują u pracownika chęć wykorzystania lepiej swoich zalet i umiejętności – są to elementy niematerialne. Pracownik w ten sposób zostaje pobudzony do działania, a przedsiębiorstwo otrzymuje efekty. Jest to proces, w którym zostaje pobudzona ludzka świadomość wywołująca chęć robienia czegoś. Wydaje się być prostą sprawą zastosowanie systemu motywacji w organizacji, jednak źle dobrany motywator nie spowoduje dobrych efektów, w dodatku może wywołać odwrotny skutek. Niemożliwe jest osiągnięcie skuteczności systemu motywowania oraz wysokiego poziomu zatrudnionego personelu, jeśli zabraknie jakiegoś czynnika. Pracodawca wie, że siła przedsiębiorstwa, jego zdolność do przetrwania i rozwoju tkwi w ludziach. Od sposobu umotywowania pracowników zależy pozycja rynkowa i sukces organizacji. Dzięki temu zauważamy jak ważne jest, zastosowanie odpowiedniego motywowania pracowników, którzy na poszczególnych stanowiskach z sukcesem będą realizować wyznaczone cele i wymogi firmy. Nie jest łatwa realizacja tego procesu. Pracodawca powinien postawić sobie pytanie, po co i w jakim kierunku motywować pracowników? Znaleźć coś, co wzbudza gotowość do podejmowania konkretnego działania, a także ustalić jak skłaniać pracowników do wymaganych zachowań. Istnieje wiele możliwości motywacji, która jest jednak najlepsza? Co wpływa, że przedsiębiorstwo stosuje takie a nie inne metody motywowania pracowników? W niniejszej pracy autorka podejmuje próbę znalezienia odpowiedzi na postawione powyżej pytania. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject motywacja w organizacji pl
dc.subject finansowe czynniki motywacji pl
dc.subject system wynagrodzeń pl
dc.subject pozafinansowe czynniki motywacji pl
dc.subject urząd gminy pl
dc.title System motywacyjny w jednostce samorządowej pl
dc.title.alternative The system of motivation at a unit of local self - government en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info