Budżet jako narzędzie zarządzania finansowego Powiatu Tarnowskiego na przykładzie oświaty

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Frankiewicz, Jerzy
dc.contributor.author Wąsowski, Piotr
dc.date.accessioned 2013-09-16T11:43:01Z
dc.date.available 2013-09-16T11:43:01Z
dc.date.issued 2009-04-30 09:38:21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/679
dc.description.abstract Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy – wprowadzający – poświęcony jest istocie samorządu terytorialnego. Zawarte w nim zostały podstawowe definicje samorządu terytorialnego. Istotę i funkcje finansów publicznych w samorządzie terytorialnym oraz ich podstawy prawne. Przedstawiona została również analiza systemu samorządowego w Polsce m.in. struktura, ustrój, osobowość prawna powiatu wraz z charakterystyką organów powiatu. Rozdział drugi ukazuje istotę budżetu, funkcje – jakie spełnia w jednostce samorządowej, metody tworzenia budżetu, etapy jego projektowania i uchwalania oraz kontrolę. Obejmuje charakterystykę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Rozdział ten przedstawia też jedno z wielu narzędzi do zarządzania budżetem powiatu. Rozdział trzeci zawiera charakterystykę Powiatu Tarnowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kierunku strategicznego – oświaty. Obejmuje rozpoznanie aktualnej sytuacji i zasobów powiatu oraz identyfikację uwarunkowań społecznych, analizę uwarunkowań gospodarczych, charakterystykę infrastruktury społecznej i technicznej. Kluczowym zadaniem tego rozdziału jest też ukazanie zadań, jakie powiat zamierza realizować. Rozdział czwarty prezentuje analizę budżetu badanego powiatu ze szczególnym uwzględnieniem oświaty za pomocą systemu informatycznego do zarządzania budżetem oświaty. Praca jest oparta o zróżnicowaną literaturę krajową, akty prawne dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego, dokumentację statystyczną, rysunki, mapy i tabele, które mają zadanie przybliżyć prezentowane treści, a także na materiałach Urzędu Starostwa Powiatowego w Tarnowie i informacjach zawartych na stronach internetowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject finansowanie oświaty pl
dc.subject budżet powiatu pl
dc.title Budżet jako narzędzie zarządzania finansowego Powiatu Tarnowskiego na przykładzie oświaty pl
dc.title.alternative Budget as a financial managing tool of Tarnow County on the example of education pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-09-12T08:05:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info