Rola specjalnych stref ekonomicznych w rozwoju regionalnym na przykładzie SSE Euro-Park Mielec

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Załucka Anna
dc.date.accessioned 2014-03-09T20:15:46Z
dc.date.available 2014-03-09T20:15:46Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6808
dc.description.abstract Powoływanie specjalnych stref ekonomicznych budziło i wciąż budzi żywą dyskusję co do sensowności i efektów ich funkcjonowania. Bez wątpienia można znaleźć wiele zalet, jak również pewne mankamenty działania stref ekonomicznych w Polsce. Problem stref przedstawia się inaczej z perspektywy makroekonomicznej, a nieco inaczej z punktu widzenia mikroregionu. W Polsce zjawisko specjalnych stref ekonomicznych jest znane od roku 1995. Wtedy to, z powodu krytycznej sytuacji wynikającej z transformacji gospodarczej cała Polska, a przede wszystkim jej południowo – wschodnia część znalazła się na progu bezrobocia strukturalnego. Był to impuls do przeprowadzenia nowego w polskich warunkach przedsięwzięcia i powołania pierwszej w Polsce SSE Euro – Park Mielec. Początkowe postanowienia mówiły, iż strefy w Polsce będą tworzone na 20 lat (dziś już wiemy, że mielecka SSE będzie działać 2 lata dłużej). Obecnie, niemal trzy lata po półmetku funkcjonowania stref wiadomo już, że nie sprawdziły się negatywne prognozy pesymistów. Inwestorzy chętnie lokują swoje przedsiębiorstwa na terenach stref. Ponadto, przystąpienie do Unii Europejskiej, które początkowo wydawało się problemem, zmusiło władze kraju do ujednolicenia przepisów krajowych z prawem europejskim, a tym samym przyciągnęło jeszcze większą rzeszę zagranicznych inwestorów. Podstawowym celem tworzenia specjalnych stref ekonomicznych było ożywienie rozwoju gospodarczego regionów opóźnionych gospodarczo, poprzez skierowanie tam strumienia inwestycji, a także poprawienie kondycji na rynku pracy poprzez zwiększenie zatrudnienia. Celem niniejszej pracy jest bliższe przyjrzenie się efektom funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej ze stref, czyli SSE Euro – Park Mielec. Opracowanie to, jest próbą ukazania, do jakich lokalnych, jak również ogólnopolskich zmian społeczno – gospodarczych przyczyniły się strefy ekonomiczne. Pierwsza hipoteza badawcza zakłada, iż preferencje prawno – administracyjne stosowane w specjalnych strefach ekonomicznych są skutecznym narzędziem stymulowania inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Druga hipoteza badawcza zakłada, iż istnieje korzystny wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno – gospodarczy regionu1wyrażający się: spadkiem bezrobocia, wzrostem dochodów budżetowych powiatu i gminy Mielec, rozwojem przedsiębiorczości i usług towarzyszących poprzez efekt mnożnikowy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject specjalne strefy ekonomiczne pl
dc.subject SSE jako instrument rozwoju regionalnego pl
dc.subject rynek pracy w SSE pl
dc.subject system podatkowy w SSE pl
dc.subject zwolnienia podatkowe pl
dc.subject SSE Euro – Park Mielec pl
dc.title Rola specjalnych stref ekonomicznych w rozwoju regionalnym na przykładzie SSE Euro-Park Mielec pl
dc.title.alternative The role of special economic zones in the regional development the case of the SEZ Euro – Park Mielec en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info