Zarządzanie konfliktem w organizacji a zarządzanie przez pełną partycypację w ZUS

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulzak, Andrzej
dc.contributor.author Chowaniec-Sikorska, Sylwia
dc.date.accessioned 2014-03-10T09:20:41Z
dc.date.available 2014-03-10T09:20:41Z
dc.date.issued 2012-03-11 23:23:15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6825
dc.description.abstract Tematem niniejszej pracy jest: „Zarządzanie konfliktem w organizacji, a zarządzanie przez pełną partycypacje”, pod względem merytorycznym praca składa się z rozdziałów o następującej treści: charakterystyka konfliktu, zarządzanie przez pełną partycypacje TPM, procesy zarządzania w kontekście zarządzania instytucją państwową ZUS, ZUS jako organizacja publiczna, firma jako organizacja i badania własne na temat zarządzania konfliktem w organizacji, a zarządzania przez pełną partycypację. Badanie ankietowe przeprowadzono w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu na próbie 30 osobowej. Analiza wyników badania wskazała na zasadność wszystkich czterech postawionych hipotez: konflikt ma wpływ na racjonalne podejmowanie decyzji w organizacji publicznej – konflikt zaburza proces podejmowania decyzji, pracownicy są tego świadomi i starają się kontrolować emocje -, negatywny wpływ konfliktu między pracownikami odbija piętno na ich relacjach w pracy – konflikt pobudza do zdrowej rywalizacji, jednocześnie zaburza dążenie do osiągnięcia założonego celu -, motywację i chęci do pracy można podnieść poprzez zarządzanie konfliktem – motywacja do pracy wzrasta wraz z pozytywnym rozwiązaniem konfliktu -, zarządzanie przez pełną partycypację dobrą metodą walki z konfliktem – zauważono istotną rolę uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów. pl
dc.description.abstract The aim of this dissertation is “Management of a conflict in an organization, in comparison with management through full participation”. As far as the content of the study is concerned, it consists of the following chapters: description of a conflict, management through full participation TPM, management processes in a context of managing a state insurance institution ZUS, ZUS as a public organization, a company as an organization and a research concerning management of a conflict in an organization compared to management through full participation. Thirty people took part in a survey that was conducted in ZUS institution in Nowy Sącz. The analysis results prove all four hypothesis: a conflict influences process of making decisions, workers are aware of this fact and try to control their emotions, conflicts have negative influence on workers and their relationships in a workplace, conflict motivates workers to fair competition, at the same time it disturbs their aspiration to achieve success, managing a conflict can strengthen motivation and willingness of workers, motivation is higher if the conflict is solved positively, management through full participation is a good way to solve a conflict, participation plays an important role in problem solving processes. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject konflikt pl
dc.subject pełna partycypacja pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject organizacja publiczna pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject conflict pl
dc.subject full participation pl
dc.subject management pl
dc.subject public organization pl
dc.subject survey pl
dc.title Zarządzanie konfliktem w organizacji a zarządzanie przez pełną partycypację w ZUS pl
dc.title.alternative Management of a conflict in an organization, in comparison with management through full participation in ZUS pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-03-08T10:41:13Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info