Finansowanie przedsiębiorstwa i analiza wkaźnikowa na podstawie Spółki Akcyjnej TVN

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Misiołek, Krzysztof
dc.contributor.author Mazgaj Michał
dc.date.accessioned 2014-03-10T10:11:47Z
dc.date.available 2014-03-10T10:11:47Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6833
dc.description.abstract Strategia finansowania odgrywa w przedsiębiorstwie szczególną rolę, łącząc wszystkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, każda bowiem decyzja wiąże się ściśle z finansami przedsiębiorstwa. Zdeterminowało to autora do napisania niniejszej pracy, której podstawowym celem jest zaprezentowanie wszystkich istotnych czynników, wpływających na decyzje finansowe podejmowane w przedsiębiorstwie, dotyczące wyboru źródeł finansowania w podziale na źródła wewnętrzne i zewnętrzne, finansowanie długoterminowe i krótkoterminowe, finansowanie kapitałem własnym i obcym oraz korzyści płynących z wyboru konkretnej metody pozyskania kapitału. A także kompleksowe spojrzenie na finansowanie przedsiębiorstwa, co wymaga uwzględnienia dwóch stron tego procesu: finansowanego przedsiębiorstwa czyli biorcy kapitału oraz podmiotów finansujących czyli inwestorów. Oczekiwana przez inwestorów, to jest właścicieli i wierzycieli przedsiębiorstwa, stopa zwrotu z kapitału zainwestowanego, przy danym poziomie ryzyka wyznacza koszt tego kapitału i jest jednocześnie minimalną wymaganą stopą zwrotu z inwestycji. W niniejszej pracy zostały również ujęte najważniejsze zagadnienia analizy ekonomicznej, która w dzisiejszych czasach nie tylko odgrywa rolę związaną z planowaniem i kontrolą ale pełni także rolę w budowaniu określonego wizerunku przedsiębiorstwa, co dotyczy w szczególności spółek publicznych. Praca ta podejmuje kwestie związane z analizą źródeł finansowania spółki akcyjnej TVN i na jej podstawie przedstawia i ocenia istniejącą w rzeczywistej firmie strukturę kapitałów. Celem tej pracy jest więc również przybliżenie pojęć związanych z zarządzaniem strukturą kapitałów i metod, które są wykorzystywane przy jej ocenie oraz zweryfikowanie prawdziwości następujących hipotez: 1.Spółka TVN w ciągu roku obrotowego 2006 znacznie poprawiła swoją pozycję wśród Kredytodawców, po przez poprawę swoich wskaźników ekonomicznych; 2.Koszt pozyskania kapitału własnego spółki TVN jest niższy od kosztów pozyskania kapitału obcego; 3.Rozwodnienie kapitału (split) negatywnie wpływa na wskaźniki ekonomiczne spółki, co powoduje brak zainteresowania inwestorów akcjami spółki. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject finansowanie działalności przedsiębiorstw pl
dc.subject analiza wskaźnikowa pl
dc.subject spółka akcyjna "TVN" pl
dc.subject strategie finansowania pl
dc.subject koszt kapitału pl
dc.subject bilans pl
dc.subject rachunek zysków i strat pl
dc.title Finansowanie przedsiębiorstwa i analiza wkaźnikowa na podstawie Spółki Akcyjnej TVN pl
dc.title.alternative Business financing and indicator analysis based on Public Limited Company „TVN” en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info