Wielkość i rodzaje pomocy publicznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw udzielonej w latach 2005-2009

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ujwary-Gil, Anna
dc.contributor.author Komperda, Dorota
dc.date.accessioned 2014-03-10T10:22:45Z
dc.date.available 2014-03-10T10:22:45Z
dc.date.issued 2011-05-18 18:00:14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6836
dc.description.abstract Praca przedstawia udzielanie pomocy publicznej przez poszczególne organy państwowe w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach od 2005 do 2009. Głównym źródłem, z którego korzystano przy analizowaniu badań i tworzeniu hipotez jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Główny Urząd Statystyczny. W pierwszym rozdziale pracy przedstawiony jest ogólny charakter pojęcia pomocy publicznej. Jej definicja, zakaz udzielania, zasady udzielania pomocy na poziomie państw członkowskich. Rozdział drugi przedstawia rodzaje pomocy publicznej i jej przeznaczenie czyli: pomoc publiczną dzielimy tu na regionalną, horyzontalną i sektorową. Każdy rodzaj wymienionej pomocy działa na innych zasadach i trafia do różnych grup beneficjentów. Rozdział trzeci poświęcony jest w szczególności pomocy trafiającej do małych i średnich przedsiębiorstw. Ogólna charakterystyka tego sektora, analiza przeprowadzanych badań, są tu zawarte hipotezy i metody badawcze. Rozdział czwarty skupia się głównie na przeznaczeniu i wielkości udzielanej pomocy publicznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Zawiera on tabele i wykresy, które obrazują ile poszczególny beneficjent i z jakiego źródła otrzymał pomoc w danym roku. W omawianej pracy chciałam ukazać to, iż sektor małe i średnie przedsiębiorstwa, jest także bardzo ważnym elementem gospodarki krajowej. Mikroprzedsiębiorstwa są najliczniejszą grupą, a jednak tak niewiele korzystają z różnych form pomocy publicznej. Ponieważ najliczniejszymi beneficjentami pomocy, są duże przedsiębiorstwa, które moim zdaniem nie potrzebują aż tak bardzo pomocy jak przedsiębiorstwa mikro. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject pomoc publiczna pl
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject beneficjent pl
dc.subject przedsiębiorca pl
dc.subject UOKiK pl
dc.subject GUS pl
dc.subject TWE pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.title Wielkość i rodzaje pomocy publicznej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw udzielonej w latach 2005-2009 pl
dc.title.alternative Size and type of public assistance in the small and medium-sized enterprises granted in the years 2005-2009 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-03-10T08:56:54Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info