Ocena procesu restrukturyzacji w Enion S.A. Odział w Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pająk, Wojciech
dc.contributor.author Solakiewicz, Lucyna
dc.date.accessioned 2014-03-10T10:52:44Z
dc.date.available 2014-03-10T10:52:44Z
dc.date.issued 2011-05-12 10:43:58
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6843
dc.description.abstract Celem pracy było przedstawienie procesu restrukturyzacji w ENION S.A. Oddział w Tarnowie, również na tle przemian zachodzących w polskim sektorze elektroenergetycznym, ukazanie jego przebiegu, złożoności a w konsekwencji dokonanie jego oceny. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział opisuje przesłanki podejmowania działań restrukturyzacyjnych, ich możliwy przebieg oraz pokazuje, jaką spełniają rolę w realizacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa. W rozdziale drugim przedstawiono przedsiębiorstwo ENION S.A. Oddział w Tarnowie, jego rozwój, zakres działalności, przemiany występujące od początku jego działalności. Przedstawiono intensywne prace związane z wdrażaniem procesów restrukturyzacyjnych, kierunki i strategie rozwoju. Opisany w tym rozdziale proces wydzielenia Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) był kluczowym czynnikiem powodującym wzrost tempa i rozmiaru działań restrukturyzacyjnych. Rozdział trzeci to podsumowanie oraz ocena skutków realizowanej strategii ENION S.A. W wyniku analizy procesu restrukturyzacji, zmian występujących we wszystkich obszarach funkcjonowania oraz działań dostosowawczych do wymogów stawianych przez akty prawne dokonana została ocena tego procesu. Analiza ta została przeprowadzona w dużej mierze w oparciu o sprawozdania finansowe z działalności ENION S.A., opracowania dotyczące strategii całej Grupy TAURON, wyniki finansowe oraz Programy Dobrowolnych Odejść realizowane przez przedsiębiorstwo. Opisany proces zmian restrukturyzacyjnych jest nadal realizowany, wprowadzany etapami zgodnie z harmonogramem, dlatego niektóre opisane działania są otwarte i obecnie wdrażane. Reasumując, należy stwierdzić, że w okresie uwalniania rynku energii, wymagań stawianych przez regulacje prawne w Polsce jak i w Unii Europejskiej, założona strategia oraz przebieg jej realizacji pozwoliły osiągnąć znaczącą pozycję, zmniejszając jednocześnie do koniecznego minimum koszty społeczne. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject restrukturyzacja pl
dc.subject restrukturyzacja przedsiębiorstw pl
dc.subject energetyka pl
dc.subject restrukturyzacja sektora energetyki pl
dc.title Ocena procesu restrukturyzacji w Enion S.A. Odział w Tarnowie pl
dc.title.alternative Evaluation of the restructuring process in Enion S.A. Branch in Tarnów pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-03-09T09:59:07Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info