Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2005 - 2007 na przykładzie Gminy Żabno

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Surówka, Krzysztof
dc.contributor.author Filipowska, Iwona
dc.date.accessioned 2013-09-16T13:00:59Z
dc.date.available 2013-09-16T13:00:59Z
dc.date.issued 2009-04-28 16:25:16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/687
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest przedstawienie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Żabno w latach 2005 – 2007. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział I przedstawia ogólną charakterystykę samorządu terytorialnego w Polsce, a mianowicie zostało wytłumaczone pojęcie samego samorządu i teorii z nim związanych, przedstawiono krótki zarys historyczny samorządu oraz jak zmieniał się podział administracyjny na przestrzeni lat oraz jak wygląda obecnie. W ostatnim podrozdziale nawiązano do podstawowej jednostki samorządu, czyli do gminy. Rozdział II zawiera informacje dotyczące gminy jako jednostki samorządu terytorialnego. Opisano procedurę opracowywania i uchwalania budżetu, a także zagadnienia związane z zadaniami i dochodami gmin oraz deficytem i długiem publicznym. Rozdział III został poświęcony przedstawieniu analizy dochodów, wydatków oraz analizie i ocenie wyniku finansowego Gminy Żabno. Do analizy wykorzystano dane ze sprawozdań budżetowych z lat 2005 - 2007 udostępnionych przez Urząd Miejski w Żabnie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gospodarka finansowa pl
dc.subject administracja samorządowa pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.title Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2005 - 2007 na przykładzie Gminy Żabno pl
dc.title.alternative Financial Economy of local goverment units in 2005 - 2007 in Poland as exemplified by Żabno Commune pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-09-12T08:02:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info