Teatr Muzyczny Roma a jego dyrektor Wojciech Kępczyński - czyli jak zarządzać teatrem

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ujwary-Gil, Anna
dc.contributor.author Ross, Łukasz
dc.date.accessioned 2014-03-12T13:42:29Z
dc.date.available 2014-03-12T13:42:29Z
dc.date.issued 2011-04-15 10:36:22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6917
dc.description.abstract Tematem niniejszej jest: "Teatr Muzyczny Roma, a jego dyrektor Wojciech Kępczyński, czyli jak zarządzać teatrem". Pierwsza część pracy przedstawia ogólne zagadnienia dotyczące funkcjonowanie teatrów w Polsce oraz wybrane elementy z zarządzania instytucją kultury, następnie przedstawiony został wywiad z dyrektorem Teatru Muzycznego Roma, który miał na celu przedstawienie jego wpływu na teatr, na wizerunek i pozycję teatru na rynku (konkurencyjność). Oprócz przeprowadzonego wywiadu do badania wykorzystano roczną obserwację Teatru Roma. Wyniki badania potwierdziły słuszność postawionych wcześniej hipotez. Analiza wywiadu wskazała na istnienie zależności pomiędzy funkcjonowaniem teatru i działalnością jego dyrektora. Wynika z niego również, że Teatr Roma działa zarówno dzięki pieniądzom sponsorów, jak i z własnych zysków. Co więcej, odpowiedni dobór spektakli i obsady artystycznej jest nieodłącznym elementem skutecznego działania teatru. pl
dc.description.abstract The subject of herein dissertation is Musical Theatre Roma and its director Wojciech Kepczynski and how to manage the institution of theatre. The first part of this work presents the general issues concerning the functioning of theatres in Poland and some aspects of theatre management, too. The next part of the dissertation regards the interview with the director of musical theatre Roma which was to clearly display the director's impact on the theatre, its image and market position (competitiveness). Apart from the interview itself, the annual observation of theatre Roma has been done and taken into account while creating the thesis, The results of this kind of research undoubtedly helped to prove the initially formulated hypothesis. The analysis of the interview shows the relations between the theatre functioning and its director. It also leads to the conclusion that the theatre operates successfully not only thanks to the financial assets of its sponsors but also thanks to its own profits. What is more, not only is the selection of performances but also the cast an inherent part of the success of the theatre. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie teatrem pl
dc.subject instytucja publiczna pl
dc.subject spektakl pl
dc.subject dyrektor pl
dc.subject reżyser pl
dc.subject widz pl
dc.subject finansowanie teatru pl
dc.subject sponsor pl
dc.subject samorząd pl
dc.subject theatre management pl
dc.subject public institution pl
dc.subject performance pl
dc.subject (theatre) director pl
dc.subject (performance) director pl
dc.subject spectator pl
dc.subject theatre financing pl
dc.subject self-government pl
dc.title Teatr Muzyczny Roma a jego dyrektor Wojciech Kępczyński - czyli jak zarządzać teatrem pl
dc.title.alternative Musical Theater Roma and its director Wojciech Kepczynski - how to manage the theatre pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-03-12T11:59:18Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info