System motywacyjny w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie przemysłowym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomalska, Halina
dc.contributor.author Kościsz Wojciech
dc.date.accessioned 2014-03-13T09:32:45Z
dc.date.available 2014-03-13T09:32:45Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6939
dc.description.abstract Kapitał ludzki uważa się za jeden z najważniejszych zasobów, jakimi dysponuje firma działająca w gospodarce rynkowej. Pracownicy, realizując strategię i cele organizacji, mogą stać się źródłem sukcesów bądź też stanowić element ograniczający funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego rozwój. Wynika stąd konieczność zatrudniania w firmie właściwych ludzi o specjalistycznych, rozległych uzdolnieniach oraz pro partnerskich postawach. Wszechstronny system zarządzania zasobami ludzkimi działa za pomocą wielu powiązanych ze sobą procesów. Ważny staje się wybór odpowiednich metod rekrutacji i selekcji poprzedzony planowaniem potrzeb personalnych, a także sprawne systemy: wynagrodzeń materialnych i niematerialnych oraz oceny pracowników. Ponadto firma powinna zmierzać do zapewnienia możliwości pełnej samorealizacji i rozwoju personelu. Celem niniejszej pracy jest zwrócenie uwagi na istotne znaczenie prawidłowego gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz przeprowadzenie badań dotyczących motywacji pracowników w wybranej firmie produkcyjnej. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject globalizacja pl
dc.subject kapitał intelektualny pl
dc.subject kultura organizacyjna pl
dc.subject przedsiębiorstwo produkcyjne pl
dc.subject system motywacyjny pl
dc.subject analiza behawioralna pl
dc.subject doskonalenie systemu motywacyjnego pl
dc.title System motywacyjny w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie przemysłowym pl
dc.title.alternative Motivational system in the management of the human resources in industrial company en
dc.type other pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info