Instytucje nadzorujące warunki BHP w przedsiębiorstwach na przykładzie Firmy Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nalepka, Adam
dc.contributor.author Klocek, Tomasz
dc.date.accessioned 2014-03-13T12:20:13Z
dc.date.available 2014-03-13T12:20:13Z
dc.date.issued 2011-06-04 12:29:54
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6951
dc.description.abstract Celem pracy jest ukazanie charakterystyki instytucji nadzorujących warunki BHP w przedsiębiorstwach na przykładzie firmy Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. poprzez ukazanie ich najważniejszych zadań, uprawnień oraz funkcji jaką odgrywają w zapewnianiu bezpiecznych warunków pracy. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy określa znaczenia pojęcia przedsiębiorstwa, a także ukazuje różne problemy jakie występują w sferze warunków pracy związanych z zatrudnieniem pracowników. W rozdziale tym opisano także regulacje prawne dotyczące przepisów BHP. Dwa kolejne rozdziały zawierają charakterystykę poszczególnych instytucji nadzorujących warunki pracy. W rozdziale drugim przedstawiono charakterystykę państwowych instytucji nadzorujących warunki pracy. Rozdział trzeci natomiast przedstawia charakterystykę społecznych instytucji, które nadzorują warunki pracy to jest Społecznej Inspekcji Pracy oraz Związki Zawodowe. W rozdziale czwartym zaprezentowany został ogólny zarys Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Przedstawiono tutaj historię przedsiębiorstwa, zakres i przedmiot działalności oraz strukturę organizacyjną. Następny rozdział opisuje czynniki niebezpieczne i zagrożenia występujące w omawianym przedsiębiorstwie, które stanowią przedmiot kontroli zewnętrznych. Rozdział ostatni przedstawia nadzór nad warunkami pracy jaki występuje w Zakładach Azotowych. Opisano instytucje jakie sprawują nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem kontroli wewnątrzzakładowej. W pisaniu pracy wykorzystano literaturę bezpośrednio dotyczącą tematu oraz akty prawne, a także akty wewnątrzzakładowe. Ponadto w pracy zostały zamieszczone informacje uzyskane od Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A., oraz dane znajdujące się na stronie internetowej firmy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) pl
dc.subject warunki pracy pl
dc.subject nadzór pl
dc.subject szkodliwe warunki pracy pl
dc.title Instytucje nadzorujące warunki BHP w przedsiębiorstwach na przykładzie Firmy Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. pl
dc.title.alternative Authorities Sopervising OSH Conditions in Enterprises as Exemplified by Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-03-13T11:28:48Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info