Zarządzanie jakością na przykładzie Kopalni Surowców Skalnych Klęczany Spółka z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Dziubacka Kinga
dc.date.accessioned 2014-03-13T20:25:19Z
dc.date.available 2014-03-13T20:25:19Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6959
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest zapoznanie z problemem jakości wyrobów i usług, ze strukturą i wymaganiami norm ISO, a także z etapami wdrożenia systemu oraz certyfikacją. Jako przedmiot badań przyjęto identyfikację i analizę korzyści wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział przedstawia podstawowe pojęcia związane z jakością oraz zarządzaniem jakością. Rozdział drugi zawiera informacje odnośnie zadań, działalności i wymagań ISO, a także wprowadzania i oceny Systemu Zarządzania Jakością oraz certyfikacji. Informacje zawarte w rozdziale trzecim dotyczą tematu Kompleksowego Zarządzania Jakością. Rozdział czwarty prezentuje Kopalnię Surowców Skalnych, która została wybrana jako obiekt badań w niniejszej pracy. Piąty rozdział obejmuje opis procesu wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w KSS Klęczany oraz analizę korzyści wynikających z wdrożenia systemu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject jakość pl
dc.subject zarządzanie jakością pl
dc.subject polityka jakości w przedsiębiorstwie pl
dc.subject normy ISO serii 9000 pl
dc.subject certyfikacja i poprawa jakości pl
dc.subject kompleksowe zarządzanie jakością pl
dc.subject Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany pl
dc.title Zarządzanie jakością na przykładzie Kopalni Surowców Skalnych Klęczany Spółka z o.o. pl
dc.title.alternative The quality management on the example of Kopalnia Surowców Skalnych Klęczany Spółka z o.o. en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info