Strategia marketingowa funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa na rynku nieruchomości na przykładzie firmy Emmerson w Warszawie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiktor, Jan
dc.contributor.author Mazur Bartosz
dc.date.accessioned 2014-03-14T20:18:11Z
dc.date.available 2014-03-14T20:18:11Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/6992
dc.description.abstract Prowadzenie efektywnej działalności w otoczeniu niesprzyjających warunków makroekonomicznych oraz silnej konkurencji nie jest łatwym zadaniem. Sprawdzone i dotąd skuteczne modele biznesu dezaktualizują się wraz z zachodzącymi zmianami. W związku z tym firmy, chcąc się rozwijać i zdobywać przewagę na rynku, muszą wychodzić w przyszłość i poszukiwać nowych, odmiennych sposobów działania. Współczesna gospodarka wolnorynkowej powoduje, że funkcjonowanie na rynku przedsiębiorstwa stoją przed wieloma wyznaniami. Wyzwania te powodują konieczność stałej obserwacji oraz analizy podstawowych uwarunkowań i czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, które mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstwa na rynku. Przedsiębiorstwo, które myśli o przyszłości powinno formułować i na bieżąco uaktualniać swoją strategię, która może zapewnić mu dalszy rozwój i sukces rynkowy. Można więc powiedzieć, że sukces przedsiębiorstwa powinien opierać się na dobrze zdefiniowanej i prowadzonej strategii marketingowej. Ponieważ to ona obejmuje wybór rynku, na którym przedsiębiorstwo będzie konkurować oraz określa sposobu osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej na tych rynkach. Dobrze opracowana strategia marketingowa pozwala przedsiębiorstwu znaleźć się na określonym rynku docelowym z właściwym produktem bądź usługą, promocją ceną oraz dystrybucją we właściwym momencie. Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie i ocenienie strategii marketingowej firmy Emmerson w Warszawie, ocenienie jej szans i zagrożeń, mocnych i słabych stron oraz zwrócenie uwagi na pozytywne i negatywne aspekty prowadzonej strategii, a także przedstawienie analizy rynku nieruchomości w Polsce. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject strategie marketingowe przedsiębiorstw pl
dc.subject marketing-mix pl
dc.subject rynek nieruchomości w Polsce pl
dc.subject wtórny rynek mieszkaniowy pl
dc.subject pierwotny rynek mieszkaniowy w Polsce pl
dc.subject podaż mieszkań pl
dc.subject rynek kredytów hipotecznych pl
dc.subject firma Emmerson w Warszawie . pl
dc.subject pozycja firmy Emmerson na rynku nieruchomości pl
dc.title Strategia marketingowa funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa na rynku nieruchomości na przykładzie firmy Emmerson w Warszawie pl
dc.title.alternative Marketing Strategy for operations and development o f the company in the real estate market-case of Emmerson in Warsaw en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info