Logistyka zaopatrzenia i produkcji w przedsiębiorstwie produkującym urządzenia fiskalne

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Batko, Bogdan
dc.contributor.author Wąchała, Tadeusz
dc.date.accessioned 2014-03-18T08:55:00Z
dc.date.available 2014-03-18T08:55:00Z
dc.date.issued 2011-04-14 09:41:26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7067
dc.description.abstract Współcześnie obserwuje się duże zainteresowanie nowymi rozwiązaniami logistycznymi, wynikającymi z wymagań wzrostu efektywności przepływu dóbr i usług. Producenci, dystrybutorzy czy handlowcy oczekują budowy wydajnych sieci zaopatrzenia i dostaw. Rozwiązaniem tym są formy przestrzenno organizacyjne w postaci centrów logistycznych, stanowiące węzły tych sieci. Celem pracy jest przedstawienie logistyki z punktu widzenia literatury. W drugim rozdziale przedstawiono kształtowanie się procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. W rozdziale trzecim ukazano logistykę w jednej z sądeckich firm mianowicie – firmie komputerowej Novitus. Użytą w pracy metodą badawczą są modelowania symulacyjne opierające się na mechanizmie pośrednich możliwości (intervening opportunities) użytkowników układu. Rzeczywistość w modelu jest odzwierciedlona poprzez: istniejącą i projektowaną sieć drogową przenoszącą kontakty, rozmieszczenie mas potencjałowych (ilustrujące układ osadniczy) oraz schemat zachowań przestrzennych (opierający się na parametrze selektywności). W początkowej części pracy została nakreślona problematyka centrów logistycznych. Obejmuje ona ich charakterystykę i opis przyjętej terminologii. Zostały także przedstawione istniejące i projektowane w Polsce centra logistyczne. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject logistyka pl
dc.subject procesy logistyczne pl
dc.subject centra logistyczne pl
dc.subject NOVITUS pl
dc.title Logistyka zaopatrzenia i produkcji w przedsiębiorstwie produkującym urządzenia fiskalne pl
dc.title.alternative Manufacturing and company provisions logistical policies within fiscal device manufacturing company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-03-17T13:29:44Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info