Źródła finansowania organizacji pozarządowych na przykładzie Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Ogorzałek, Mariola
dc.date.accessioned 2014-03-20T08:44:22Z
dc.date.available 2014-03-20T08:44:22Z
dc.date.issued 2011-04-11 17:56:23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7093
dc.description.abstract Celem pracy jest zebranie i uporządkowanie wiedzy na temat źródeł finansowania organizacji pozarządowych na przykładzie Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku mającego swą siedzibę na terenie Nowego Sącza. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział opisuje ramy działania organizacji pozarządowych pod względem organizacyjnym oraz prawnym w szczególności istotę, znaczenie i podstawowe zadania organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim oraz bariery rozwojowe z jakimi borykają się na co dzień organizacje. Drugi rozdział systematyzuje wiedza z zakresu finansów organizacji pozarządowych w tym źródeł finansowania, podstawowych zasad pisania wniosków o dotację oraz współpracę finansową z organami administracji publicznej, a także podstawy księgowości stosowane w organizacjach pozarządowych. Trzeci rozdział zawiera charakterystykę stowarzyszeń w tym cele, rodzaje i źródła finansowania stowarzyszeń oraz fundacji oraz bariery w pozyskiwaniu środków na działalność statutową. W ostatnim czwartym rozdziale zawarta jest charakterystyka działalności Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, jego głównych źródeł finansowania i sposobu pozyskiwania środków na realizację celów. Podczas przygotowywania przedłożonej pracy korzystano z literatury dotyczącej III sektora, działalności organizacji pozarządowych, ich źródeł finansowania oraz partnerstwa z administracją publiczną. Ponadto ostatni rozdział opracowano na podstawie materiałów źródłowych udostępnionych przez Stowarzyszenie SUTW. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject organizacje pozarządowe pl
dc.subject organizacje pożytku publicznego pl
dc.subject źródła finansowania pl
dc.subject prawo pl
dc.subject stowarzyszenia pl
dc.title Źródła finansowania organizacji pozarządowych na przykładzie Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku pl
dc.title.alternative Sources of financing non-governmental organisations for instance of SUTW pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-03-19T08:38:28Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info