Racjonalizacja zatrudnienia jako nieodzowny element restrukturyzacji firmy na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulzak, Andrzej
dc.contributor.author Gródek, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-03-23T12:30:59Z
dc.date.available 2014-03-23T12:30:59Z
dc.date.issued 2011-04-07 12:37:11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7151
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest analiza procesu racjonalizacji zatrudnienia w TP S.A., jako nieodzownego elementu restrukturyzacji całej firmy. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia proces restrukturyzacji firmy. Zawiera definicję, zakres oraz cele procesu restrukturyzacji organizacji. W rozdziale tym zaprezentowano także przebieg procesu restrukturyzacji firmy oraz wskazano czynniki wpływające na jego przebieg. W drugim rozdziale opisany został proces racjonalizacji zatrudnienia i jego znaczenie w procesie restrukturyzacji firmy. Przedstawiono pojęcie, zakres i przebieg procesu racjonalizacji zatrudnienia. W rozdziale tym przedstawiono również narzędzia wykorzystywane w procesie racjonalizacji zatrudniania Kolejny rozdział zawiera charakterystykę Telekomunikacji Polskiej S.A. Zaprezentowano podstawowe dane o firmie oraz jej historię i zakres działania. Przedstawiono też ogólne założenia i cele procesu restrukturyzacji TP S.A. ze szczególnym uwzględnieniem racjonalizacji zatrudnienia. Rozdział czwarty przedstawia proces racjonalizacji zatrudnienia w Telekomunikacji Polskiej S.A. Analizowany okres to lata 2005 – 2009. W rozdziale tym zaprezentowano podstawowe założenia i cele procesu racjonalizacji zatrudnienia w TP S.A. Opisane zostały narzędzia i metody realizacji procesu racjonalizacji zatrudnienia. Zaprezentowano dane liczbowe dotyczące liczby odejść pracowników w poszczególnych latach badanego okresu. Opisano program przemieszczania pracowników oraz program outsourcingu. Dodatkowo przedstawiono proces pomocy dla zwalnianych pracowników - outplacement. Następnie omówione zostały efekty przeprowadzonego procesu racjonalizacji zatrudnienia oraz jego podsumowania i oceny. W rozdziale piątym przedstawiono przebieg i wyniki badań własnych. Celem badania była ocena poprawności realizacji procesu racjonalizacji zatrudnienia w TP S.A. Dokonano analizy otrzymanych wyników badania pod kątem weryfikacji postawionych hipotez oraz przedstawiono wnioski. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject restrukturyzacja przedsiębiorstw pl
dc.subject optymalizacja zatrudnienia pl
dc.subject restrukturyzacja zatrudnienia pl
dc.subject telekomunikacja pl
dc.title Racjonalizacja zatrudnienia jako nieodzowny element restrukturyzacji firmy na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A. pl
dc.title.alternative Rationalization of employment as an indispensable element in the restructuring of the company as an example of Telekomunikacja Polska S.A. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-03-23T11:04:37Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info