Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym Polski w latach 2000-2006

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Plichta Barbara
dc.contributor.other Wołowiec, Tomasz
dc.date.accessioned 2014-03-26T08:58:51Z
dc.date.available 2014-03-26T08:58:51Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7229
dc.description.abstract Lata 90-te przyniosły Polsce duże zmiany. Wolnorynkowa gospodarka konkurencyjna zastąpiła centralnie planowaną. Stworzyło to ogromne szanse na dynamiczny rozwój przedsiębiorczości prywatnej. Każdy w końcu mógł założyć przedsiębiorstwo na równych warunkach i brać udział w grze konkurencyjnej dyktowanej przez prawo popytu i podaży. Sektor MSP w Polsce to dziś wiodący sektor gospodarki, który przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią aż 99,88%1wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Taka duża liczba małych i średnich podmiotów gospodarczych zapewnia sprawne funkcjonowanie mechanizmów rynkowych. Celem pracy jest prezentacja roli i znaczenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce z perspektywy jego wpływu na rozwój gospodarczy Polski w latach 2000-2006. Tak sformułowany cel pracy zdeterminował następujące hipotezy badawcze: Hipoteza pierwsza zakłada, że uwarunkowania prawno-podatkowe funkcjonowania sektora MSP są skomplikowane, niejednoznaczne oraz często sprzeczne. Hipoteza ta została zweryfikowana poprzez analizę całokształtu przypisów prawnych dotyczących funkcjonowania i rozwoju analizowanego sektora. Ocenie poddano również łatwość i możliwość pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Hipoteza druga zakłada, ze sektor MSP jest głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego kraju i stymulatorem zmian strukturalnych w gospodarce. Wpływa także na rynek pracy, innowacyjność gospodarki, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, a także w istotny sposób na bilans handlowy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject sektor MŚP pl
dc.subject formy prawne sektora MŚP pl
dc.subject rozwój sektora MŚP w Polsce po II wojnie światowej pl
dc.subject rejestracja działalności gospodarczej pl
dc.subject Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) pl
dc.subject Urząd Skarbowy pl
dc.subject formy rozliczeń podatkowych pl
dc.subject źródła finansowania MŚP pl
dc.title Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym Polski w latach 2000-2006 pl
dc.title.alternative The importance of small and medium enterprises in the economic development of Poland in 2000-2006 en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info