Bezrobocie i sposoby zapobiegania bezrobociu w powiecie nowosądeckim na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowy Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Młynarczyk-Mościcka, Monika
dc.contributor.author Wołkowicz, Michał
dc.date.accessioned 2014-03-26T10:13:59Z
dc.date.available 2014-03-26T10:13:59Z
dc.date.issued 2013-10-17 16:29:12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7230
dc.description.abstract Praca ta przedstawia problem bezrobocia oraz sposób jego zapobiegania. Badania zostały przeprowadzone na podstawie informacji zawartych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Sączu. Założeniem mojej pracy była analiza rynku pracy w powiecie nowosądeckim pod względem aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z uwzględnieniem cech takich jak: wiek, wykształcenie, płeć. Analizowane były również skutki bezrobocia mające wpływ na rodzinę. Praca przedstawia i opisuje instrumenty łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia oraz aktualną sytuację w powiecie nowosądeckim, ogólną charakterystykę powiatu, poziom oraz strukturę bezrobocia na danym obszarze. Dokonana została analiza działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu na rzecz ograniczenia bezrobocia. Z dokonanej analizy wynika, że najwięcej osób bezrobotnych jest wśród ludzi młodych, kobiet i osób z niskim wykształceniem, chociaż jak wynika z danych zaprezentowanych w pracy coraz więcej bezrobotnych można zauważyć wśród osób w wyższym wykształceniem. pl
dc.description.abstract This project presents the problem of unemployment and how to prevent . The study was carried out on the basis of information contained in the District Labour Office in Nowy Sacz. The aim of my work, my job was to analyze the labor market in the district of Nowy Sacz in terms of activation of the unemployed, taking into account characteristics such as age, education, sex. Analyzed the effects of unemployment were also having an impact on the family. The paper presents and describes the instruments mitigate the negative effects of unemployment and the current situation in the district of Nowy Sacz, the overall characteristics of the county, the level and structure of unemployment in the area. The analysis of the activities of the District Labour Office in Nowy Sacz to reduce unemployment. From the above analysis it appears that most of the unemployed are young people, women and people with low education, although it is clear from the data presented in this work, more and more of the unemployed can be seen among people in higher education. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject aktywizacja pl
dc.subject bezrobotny pl
dc.subject szkolenia pl
dc.subject poradnictwo zawodowe pl
dc.subject unemployment pl
dc.subject activation pl
dc.subject unemployed pl
dc.subject training pl
dc.subject counseling pl
dc.title Bezrobocie i sposoby zapobiegania bezrobociu w powiecie nowosądeckim na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowy Sączu pl
dc.title.alternative Unemployment and prevention of unemployment in the district of Nowy Sacz on the example of the District Labour Office in New Sacz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-03-23T11:04:31Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info