Analiza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie ABM SOLID S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rawski, Marek
dc.contributor.author Czaja Krzysztof
dc.date.accessioned 2014-03-29T20:08:49Z
dc.date.available 2014-03-29T20:08:49Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7299
dc.description.abstract Strategia organizacji i wszystkie jej cele są realizowane przez ludzi. To oni tworzą firmę i uczestniczą w jej życiu. Od tego, kim są jak działają zależy sukces przedsiębiorstwa. Nawet najlepszy menadżer nie wykona wszystkiego własnymi rękami. Nawet najlepsza strategia nie zrealizuje się sama. Los firmy zależy od jej uczestników. Personel uważa się za jeden z najważniejszych zasobów, jakimi dysponuje firma działająca w gosp6darce rynkowej. Pracownicy, realizując strategię i cele organizacji, mogą stać się źródłem sukcesów bądź też stanowić element ograniczający funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego rozwój. Wynika stąd konieczność zatrudniania w firmie właściwych ludzi o określonej wiedzy, uzdolnieniach, postawach. Wszechstronny system zarządzania zasobami ludzkimi działa poprzez wiele powiązanych ze sobą procesów. Ważny staje się wybór odpowiednich metod rekrutacji i selekcji poprzedzony planowaniem potrzeb personalnych, a także sprawne systemy: wynagrodzeń materialnych i nie materialnych oraz oceny pracowników. Ponadto firma powinna zapewnić możliwość pełnej samorealizacji i rozwoju personelu. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na istotne znaczenie prawidłowego gospodarowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz dokonanie oceny procesu kadrowego w przedsiębiorstwie ABM SOLID S.A. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject ewolucja funkcji personalnej pl
dc.subject planowanie zasobów ludzkich pl
dc.subject rekrutacja i selekcja personelu pl
dc.subject wprowadzenie do pracy pl
dc.subject ocena personelu pl
dc.subject szkolenie pracowników pl
dc.subject wynagrodzenia pl
dc.subject kariera pl
dc.subject firma ABM SOLID S.A. pl
dc.title Analiza i ocena zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie ABM SOLID S.A. pl
dc.title.alternative Assessment and analysis of human resources management on the basis of AMB SOLID S.A. en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info