Wykorzystanie programów typu "outplacement" w procesie redukcji zatrudnienia na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pocztowski, Aleksy
dc.contributor.author Zawół Michał
dc.date.accessioned 2014-03-29T20:32:27Z
dc.date.available 2014-03-29T20:32:27Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7300
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza problemu „monitorowanych zwolnień” w procesie derekrutacji personelu, czyli analiza zagadnienia outplacementu. Problem ten będzie analizowany w kontekście dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Celem nadrzędnym niniejszej pracy magisterskiej jest ocena procesu „monitorowanych zwolnień” na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A. i jego skutków z punktu widzenia funkcjonowania wymienionego przedsiębiorstwa. Badana hipoteza zakłada, iż poprawnie i profesjonalnie przeprowadzony proces outplacementu w Telekomunikacji Polskiej S.A. pozytywnie wpłynął na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa w wielu obszarach, a przede wszystkim na sprawność zarządzania poprzez wzrost efektywności kadry zarządzającej, wzrost efektywności poprzez obniżkę bieżących kosztów eksploatacji oraz wzrost konkurencyjności na rynku. W celu zbadania hipotezy zostaną przeanalizowane wyniki procesu „monitorowanych zwolnień” przeprowadzonego przez Telekomunikację Polską S.A., jego korzyści ekonomiczne i stopień realizacji wyznaczonych celów. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject redukcja zatrudnienia pl
dc.subject restrukturyzacja firmy pl
dc.subject planowanie zatrudnienia pl
dc.subject elastyczne formy zatrudnienia pl
dc.subject outplacement pl
dc.subject Telekomunikacja Polska S.A. pl
dc.subject rynek telekomunikacyjny i konkurencja pl
dc.subject związki zawodowe pl
dc.title Wykorzystanie programów typu "outplacement" w procesie redukcji zatrudnienia na przykładzie Telekomunikacji Polskiej S.A pl
dc.title.alternative Application of outplacement programs to the employment reduction process on the example of TP S.A. en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info