Ocena praktyki funkcjonowania podatku od towarów i usług na przykładzie Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w latach 2005 - 2007

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Szabla Agata
dc.date.accessioned 2014-03-31T07:15:32Z
dc.date.available 2014-03-31T07:15:32Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7319
dc.description.abstract Podatek od towarów i usług w Polsce powstał w wyniku zmian ustrojowych, które w istotny sposób wpłynęły na system gospodarczy i finansowy. Współcześnie jest on jednym z najważniejszych dochodów budżetu państwa, a jego udział w zasilaniu tego budżetu sięga kilkudziesięciu procent. Podatek od towarów i usług jest częścią ceny prawie każdego towaru, czy też usługi. Jako konsumenci płacimy ten podatek przy zakupach w sklepie – najczęściej nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Jako przedsiębiorcy naliczamy go, pobieramy i odprowadzamy na rachunek urzędu skarbowego. Podatek ten nie jest polskim wynalazkiem. Obciąża on dostawę(sprzedaż) towarów i odpłatne świadczenie usług we wszystkich państwach Unii Europejskiej. We wszystkich krajach członkowskich ma prawie identyczną konstrukcję– obowiązują takie same zasady jego naliczania i zapłaty. Inne są w zasadzie tylko stawki. VAT to Value Added Tax, czyli mówiąc po polsku podatek od towarów i usług (dosłownie: podatek od wartości dodanej). Został uregulowany ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług1. Jego podstawowe cechy to: 1) równość- podatek dotyczy szerokiego kręgu podatników, którzy są nim obciążeni na równych zasadach, 2) powszechność- podatnikiem jest każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą (z małymi wyjątkami), 3) wielofazowość- podatek pojawia się na każdym etapie obrotu (u producenta, hurtownika, detalisty) - każdy kolejny sprzedawca w łańcuszku sprzedawców i odbiorców nalicza ten podatek, ale nie od całego obrotu tylko od wartości dodanej. Podatnikami podatku od towarów i usług (dalej VAT)są przede wszystkim firmy. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpiła zmiana zasad opodatkowania podatkiem VAT wymiany handlowej pomiędzy podatnikami VAT w Polsce, a podatnikami zarejestrowanymi dla tego podatku w innych państwach Unii Europejskiej. Jest to ściśle związane ze zniesieniem granic celno – podatkowych pomiędzy Polską, a pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Natomiast podatnicy, którzy nie prowadzą handlu zagranicznego lub też osiągają wyłącznie obroty z państwami spoza Unii Europejskiej nie doświadczyli zmian w niniejszym zakresie. W odniesieniu do obrotu towarowego wewnątrz Unii Europejskiej pojęcia „import” i „eksport” zostały zastąpione nowymi pojęciami – „wewnątrzwspólnotowym nabyciem” i „wewnątrzwspólnotową dostawą”. Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia zakresu i roli podatku od towarów i usług z uwzględnieniem wpływu niejasnych przepisów na dochód budżetu państwa, a także udowodnienie na jej podstawie, że polskie przepisy dotyczące podatku VAT są niejasne dla petentów, a co za tym idzie pracownicy urzędów skarbowych mają nie lada problem, gdyż to oni mają największą styczność z podatnikami, a ich możliwości w zakresie ustanawiania, czy też zmieniania przepisów dotyczących podatku VAT są nieznaczne, a wręcz moŜna by rzec, że praktycznie ich nie ma. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject system podatkowy w Polsce pl
dc.subject podatek VAT pl
dc.subject obowiązek podatkowy pl
dc.subject podstawa opodatkowania pl
dc.subject stawka podatku pl
dc.subject transakcje wewnątrzwspólnotowe pl
dc.subject orzecznictwo podatkowe pl
dc.subject urzędy skarbowe pl
dc.title Ocena praktyki funkcjonowania podatku od towarów i usług na przykładzie Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w latach 2005 - 2007 pl
dc.title.alternative The assessment of the Value Added Tax practical functioning on the example of the Internal Revenue in Nowy Sącz in years 2005 - 2007 en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info