Ocena systemu zarządzania jakością w Zakładach Mechanicznych „ RUFUS” Sp. z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pająk, Wojciech
dc.contributor.author Ziobro, Magdalena
dc.date.accessioned 2013-09-20T08:28:39Z
dc.date.available 2013-09-20T08:28:39Z
dc.date.issued 2009-05-18 18:24:10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/734
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie problematyki wdrożenia systemu zarządzania jakością w Zakładach Mechanicznych „Rufus” Sp. z o.o., a następnie ocena skuteczności działania wprowadzonego systemu zarządzania jakością. Na tym przykładzie chciano pokazać, jaki wpływ na rozwój organizacji miało wprowadzenie systemu zarządzania jakością, a tym samym prześledzić sposób działania najwyższego kierownictwa spółki i zaprezentować, w jaki sposób władza wykorzystała szanse i możliwości, jakie dało przedsiębiorstwu wprowadzenie systemu zarządzania jakością. Obrazem tych działań jest bowiem realizacja celów i misji organizacji zawartych w Księdze Jakości Zakładów Mechanicznych „Rufus”. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny i opracowany został w oparciu o literaturę przedmiotu. Omówiono w nim teoretyczne podstawy zasad zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, historię i genezę powstania systemu zarządzania jakością oraz jego cele i funkcje, a także proces wdrożenia i monitorowania systemu zarządzania jakością w organizacji. Rozdział drugi to prezentacja historii Zakładów Mechanicznych „Rufus” Sp. z o.o., przedstawienie misji, strategii i zakresu działalności firmy, a także charakterystyka schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa. W rozdziale tym przedstawiono również specyficzną linię produkcyjną firmy, w zakresie szeroko rozumianego marketingu, zaopatrzenia, dystrybucji, a także serwisu. Z kolei rozdział trzeci poświęcony jest prezentacji systemu zarządzania jakością w Zakładach Mechanicznych „Rufus" Sp. z o.o. Zawiera charakterystykę dokumentu zwanego Księgą Jakości, analizę przebiegu realizacji założonych w nim celów i zadań, ocenę wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania jakością, a także wnioski, przydatne do późniejszego kształtowania kierunków doskonalenia wdrożonego systemu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie jakością pl
dc.subject księga jakości pl
dc.title Ocena systemu zarządzania jakością w Zakładach Mechanicznych „ RUFUS” Sp. z o.o. pl
dc.title.alternative The assessment of management system in „RUFUS” Mechanical Plant Sp. z o.o. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-09-16T13:22:36Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info