Komunikacja interpersonalna na płaszczyźnie pielęgniarka - pacjent

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Solak, Adam
dc.contributor.author Sajdak Jadwiga
dc.date.accessioned 2014-04-01T13:35:54Z
dc.date.available 2014-04-01T13:35:54Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7356
dc.description.abstract Komunikacja interpersonalna jest zagadnieniem stosunkowo młodym. Jej rozwój rozpoczął się dopiero po II wojnie światowej. Zagadnienie komunikacji międzyludzkiej jest interesujące dla wielu dziedzin naukowych. Wszak dzięki zdobywaniu coraz szerszej wiedzy na jej temat możliwe jest lepsze poznanie świata, rozwój cywilizacji. Umiejętność komunikowania pozwala na przekazywanie informacji, jak również na jej przechowywanie. Pomaga człowiekowi poznać samego siebie, drugiego człowieka, a także zdobywać wiedzę i doświadczenie. Komunikacja międzyludzka to także integralna część pielęgniarstwa, a zarazem nieodzowne narzędzie w pracy pielęgniarki, podczas sprawowania przez nią opieki nad chorym człowiekiem. W programie kształcenia przyszłych pielęgniarek nadal niestety zbyt mało uwagi poświęca się temu, tak ważnemu zagadnieniu. Niewiele jest również publikacji poruszających problematykę komunikowania się pielęgniarki z człowiekiem chorym, cierpiącym, umierającym, dzięki którym pielęgniarki mogłyby pogłębić swoją wiedzę na ten temat i poprawić swoje relacje z pacjentami. A jest to ważny temat chociażby ze względu na szybki postęp techniczny, który bardzo wyraźnie widoczny jest również w medycynie. Sprawia on, że wokół człowieka chorego pojawia się coraz więcej nowych urządzeń, skądinąd bardzo potrzebnych. Nie wolno jednak zapomnieć, że wśród tych maszyn znajduje się człowiek – chory, cierpiący, umierający. Człowiek, który odczuwa lęk, ból, strach przed igłą, zabiegiem operacyjnym, śmiercią. Jest to pacjent potrzebujący drugiego człowieka – jego uśmiechu, dotyku, dobrego słowa. Słowa, które leczy, daje nadzieję, przywraca równowagę, pomaga bez lęku przejść na drugą stronę. Celem niniejszej pracy jest, więc przedstawienie tego, jak ważną rolę pełni komunikowanie w relacjach pielęgniarka – pacjent i jak wielką sztuką jest rozmowa z chorym. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject komunikacja interpersonalna pl
dc.subject komunikacja werbalna i niewerbalna pl
dc.subject bariery w komunikowaniu się pl
dc.subject relacje pacjent-pielęgniarka pl
dc.subject pielęgniarstwo pl
dc.subject zdrowie i choroba pl
dc.title Komunikacja interpersonalna na płaszczyźnie pielęgniarka - pacjent pl
dc.title.alternative Interpersonal communication between a nurse and a patient en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info