Doskonalenie kompetencji zawodowych urzędników jednostki samorządowej na przykładzie Urzędu Gminy w Grybowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomalska, Halina
dc.contributor.author Lichoń, Marta
dc.date.accessioned 2014-04-04T13:39:21Z
dc.date.available 2014-04-04T13:39:21Z
dc.date.issued 2011-03-27 21:38:06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7404
dc.description.abstract Wymagania stawiane jednostkom administracji samorządowej wynikają z zakresu zadań własnych oraz zleconych a także praw obywatelskich mieszkańców. Ocena sprawności działania tych instytucji jednocześnie nakłada na urzędników obowiązek poszerzania kompetencji zawodowych oraz profesjonalnego doskonalenia. Rzutują one na systemowe działanie jednostek samorządowych oraz ich sprawne funkcjonowanie. Istotną rolę w procesie formowania sprawnych organizacyjnie urzędów utrwalających samorządność odgrywa kształcenie ustawiczne. Właśnie urzędnicy Urzędu Gminy w Grybowie i ich motywacja do poszerzania swojej wiedzy oraz umiejętności praktycznych stali się podmiotem badań w niniejszej pracy dyplomowej. Analiza ich kompetencji zawodowych, a w szczególności komunikacyjnych pozwoliła ustalić problem i cele badawcze i w dalszej kolejności zweryfikować przyjęte hipotezy oraz sformułować wnioski końcowe. pl
dc.description.abstract Requirements imposed on the local government administration units are the result of its own tasks, the tasks commissioned and the citizens' rights of inhabitants. The assessment of efficiency of these institutions make the civil servants improve their professional qualifications and further training. They have an effect on the operations of the local government administration units and its functioning. The significant role in the process of forming efficient local governments in terms of organisation plays constant training. That is why I chose the civil servants from Community Office in Grybow for my thesis. Their motivation to broaden their knowledge and improve practical skills became the subject of my analysis. Analyzing their professional qualifications and particularly communication skills enabled me to find the problem, set the research purposes and in the end verify hypothesis and draw up a conclusion. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject potencjał ludzki pl
dc.subject kompetencje pl
dc.subject dokształcanie pl
dc.subject podnoszenie kwalifikacji pl
dc.subject szkolenia pl
dc.subject workforce pl
dc.subject qualifications pl
dc.subject further education pl
dc.subject improving qualifications pl
dc.subject training pl
dc.title Doskonalenie kompetencji zawodowych urzędników jednostki samorządowej na przykładzie Urzędu Gminy w Grybowie pl
dc.title.alternative Developing Professional Skills in the Grybów Municipality Officials pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-04-03T07:45:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info