Czynniki wpływające na zachowania konsumenta i procesy podejmowania decyzji zakupu w środowisku fryzjerskim

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulzak, Andrzej
dc.contributor.author Malec, Weronika
dc.date.accessioned 2013-09-24T10:33:09Z
dc.date.available 2013-09-24T10:33:09Z
dc.date.issued 2009-06-09 13:28:18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/758
dc.description.abstract W gospodarce rynkowej w centrum zainteresowania znajduje się konsument. Wiedza o zachowaniu konsumenta i czynnikach kształtujących je jest jedną z głównych dziedzin stanowiących przedmiot zainteresowania marketingu. Informacje z tego zakresu stanowią podstawę do określenia programu polityki sprzedaży. Znajomość i umiejętne wykorzystanie odpowiednich bodźców oddziaływujących na konsumenta pozwala wpływać na jego zachowania i je kształtować, co jest ostatecznym celem działalności marketingowej. Treść pracy zawarto w czterech rozdziałach. Rozdział I poświęcony jest zachowaniom konsumentów na rynku. Wyjaśnia on podstawowe pojęcie związane z tym tematem, czyli kto to jest „konsument”, omawia teorię zachowania konsumentów, oraz wyjaśnia pojęcia racjonalności i irracjonalności zachowań konsumentów. Rozdział II poświęcony jest procesowi podejmowania decyzji zakupu. Wyjaśnia on cały proces decyzyjny oraz przedstawia podział decyzji. Zostały w nim również omówione zachowania konsumentów po dokonaniu zakupu. Rozdział III zawiera omówienie czynników kształtujących zachowania konsumentów na rynku, zostały one podzielone na trzy grupy: psychologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów, w których zawarte są opisy: motywów, osobowości, procesów uczenia się i zapamiętywania, skłonności do ryzyka; ekonomiczne uwarunkowania zachowań konsumentów, w których zawarte są opisy: dochodów, cen, towarów, reklamy i miejsca sprzedaży; społeczno – kulturowe uwarunkowania zachowań konsumentów, w których zawarte są opisy: rodziny, grupy społecznej i grupy odniesienia, liderów opinii oraz kultury. Rozdział IV dotyczy zachowań fryzjerów z Tarnowa i okolic jako przedmiotu badań. W pierwszej części tego rozdziału omówiony został cel i przedmiot badań, w drugiej części sformułowano problemy i hipotezy badawcze, w trzeciej części zaprezentowano wykorzystane metody, techniki i narzędzia badań. W czwartej części rozdziału przedstawiono charakterystykę respondentów. Pracę kończy analiza i interpretacja otrzymanych wyników. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zachowania konsumenta pl
dc.subject proces podejmowania decyzji pl
dc.subject decyzje konsumenckie pl
dc.title Czynniki wpływające na zachowania konsumenta i procesy podejmowania decyzji zakupu w środowisku fryzjerskim pl
dc.title.alternative Factors influencing customers behaviour and processes of making purchase decisions in the hairdresser's environment pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-09-16T13:29:42Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info