Rozwój sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w aspekcie dywersyfikacji dostaw gazu do Polski na tle rynku gazu ziemnego w Unii Europejskiej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Natanek, Mirosław
dc.contributor.author Ryś, Wanda
dc.date.accessioned 2013-09-25T13:37:01Z
dc.date.available 2013-09-25T13:37:01Z
dc.date.issued 2009-06-09 14:07:11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/761
dc.description.abstract Gospodarka naszego kraju uzależniona jest w ogromnym stopniu od dostaw rosyjskich gazu ziemnego, a więc kraju zainteresowanego głównie poszerzaniem swoich wpływów, również politycznych, na obszar krajów Europy Wschodniej, lub co najmniej wymuszeniem braku reakcji na politykę wobec byłych republik. Jak widać gospodarka Polska opiera się głównie na dostawach z Rosji, wspomaganych wydobyciem krajowym. Inne dostawy stanowią znikomą wartość. Na pewno nie jest to gwarancją bezpieczeństwa energetycznego państwa i w przypadku zachwiania dostaw z głównego kierunku (obecnie prawie 46%) stawia naszą gospodarkę w sytuacji co najmniej kryzysowej. Wynika z powyższych danych że polityka rządów w tym okresie nie przyniosła rezultatów w postaci zmiany struktury dostawców. Obecnie problem jest coraz szerzej zauważany i stanowi coraz częściej temat rozmów i polemik zarówno środowisk politycznych jak i gospodarczych. Wydzielenie ze struktur PGNiG operatora systemu przesyłowego Gaz–System S.A., nastąpiło na skutek konieczności dostosowania się polskiego sektora gazowniczego do wymagań unijnych. Kreowana przez Unię Europejską polityka dywersyfikacji dostaw gazu mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz umożliwienie dostępu do sieci przesyłowych zainteresowanym podmiotom trzecim, postawiła przed Gaz–Systemem kolejne bardzo poważne wyzwania przygotowania Polskiej magistrali przesyłowej do współpracy z systemami przesyłowymi innych krajów UE. Polska ze względu na swoje położenie geograficzne może odgrywać istotną rolę jako kraj tranzytowy jednak realizacja takiego scenariusza wymaga od spółki poniesienia ogromnych nakładów inwestycyjnych, gdyż ze względu na dotychczasowe umiejscowienie źródeł gazu na wschodzie i południu Polski system przesyłowy oraz obiekty takie jak węzły i tłocznie budowane były w celu przesyłania gazu ze wschodu na zachód i z południa na północ, determinując możliwość wykorzystania przepustowości systemu przesyłowego. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż oprócz dążenia Gaz-Systemu do spełnienia wymagań i obowiązków wynikających z faktu przynależności do Unii Europejskiej, działania Spółki mają charakter strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject gaz ziemny pl
dc.subject gospodarka polska pl
dc.subject gazociąg pl
dc.subject polityka energetyczna pl
dc.subject bezpieczeństwo energetyczne pl
dc.title Rozwój sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. w aspekcie dywersyfikacji dostaw gazu do Polski na tle rynku gazu ziemnego w Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Development of transmission grid operated by a transmission system Operator Gaz-System S.A. in the aspect of gas supply diversification to Poland in light of natural gas market in European Union pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-09-24T13:12:46Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info