Podmiotowe cechy menedżera w efektywnym zarządzaniu firmą

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radacki, Artur
dc.contributor.author Mostek, Wojciech
dc.date.accessioned 2014-05-15T11:55:08Z
dc.date.available 2014-05-15T11:55:08Z
dc.date.issued 2011-03-22 22:06:13
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7675
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest opisanie roli osób zarządzających firmą, stąd próba udzielenia odpowiedzi na pytania: - czy istnieją cechy predysponujące daną osobę na stanowisko menedżera? - jakie atrybuty wyróżniają kierowników? - które z cech osobowości czynią ich naprawdę skutecznymi? - czy istnieją metody, dzięki którym menedżer może stać się bardziej efektywny w swojej pracy? Natomiast celem badań było znalezienie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Ankiety przeprowadzone zostały na podstawie najbardziej nowoczesnego inwentarza, który umożliwia diagnozę wyłącznie pięciu podstawowych cech osobowości. Jest to formularz NEO-FFI opracowany przez Costę i McCrae. Do przeprowadzenia analizy badanych osób zdecydowano się na formularz NEO-FFI z uwagi na fakt, że jest to jedyne narzędzie umożliwiające identyfikację pięcioczynnikowego modelu osobowości w Polsce, a także posiada dobrą charakterystykę psychometryczną i została pozytywnie oceniona w krytycznych analizach. Do celów eksperymentalnych formularz ankiety udostępniony został przez Pracownię Psychometryczną Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu. Badania przeprowadzone zostały na grupie składającej się z dwudziestu osób, z których połowa zajmowała stanowiska kierownicze. Pozostałe jednostki stanowiły grupę kontrolną. Z wyników badań można wnioskować, że sumienność to cecha, którą menedżerowie w nieznacznym stopniu przewyższają średnią. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject menedżer pl
dc.subject osobowość pl
dc.subject efektywność menedżera pl
dc.subject zarządzanie przedsiębiorstwem pl
dc.title Podmiotowe cechy menedżera w efektywnym zarządzaniu firmą pl
dc.title.alternative Core managerial characteristics in effective company managment pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-05-12T08:10:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info