Ustrojowy model adwokatury w Polsce

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Młynarczyk-Mościcka, Monika
dc.contributor.author Skrzypiec, Małgorzata
dc.date.accessioned 2014-05-23T10:21:50Z
dc.date.available 2014-05-23T10:21:50Z
dc.date.issued 2011-03-17 20:00:54
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7729
dc.description.abstract Tematem mojej pracy jest Ustrojowy model adwokatury w Polsce. W pracy przedstawiono ogólne założenia i podstawy działania adwokatury. Celem pracy było wskazanie czy adwokatura i jej działanie znajduje oparcie w Konstytucji, jak również opisanie podstawowych założeń funkcjonowania adwokatury w Polsce. W pracy skupiono się przede wszystkim na historycznym ujęciu ustroju adwokatury polskiej. Opisano samorząd zawodowy, gdzie Adwokaturę stanowią wszyscy adwokaci i ich aplikanci i posiada ona swoje organy, oraz jest samorządna. Poszczególne rozdziały pracy zawierają informację na temat organów samorządu adwokackiego, w skład którego wchodzą Naczelna Rada Adwokacka wykonująca obowiązki wynikające z ustawy i uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury w drodze działań własnych lub swojego organu wykonawczego, jakim jest Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej; Zespół adwokacki, który jest jednostką organizacyjną adwokatury oraz Izba Adwokacka posiadająca osobowość prawną, którą stanowią adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka. Ostatni rozdział opisuje wykonywanie zawodu adwokata w świetle ustawy prawo o adwokaturze, gdzie przedstawiono przesłanki formalne do uzyskania statusu obrońcy, począwszy od ukończenia szkoły wyższej, odbyciu praktyk, po zdany egzamin i wpis na listę adwokatów. Opisano także przesłanki skreślenia z listy adwokatów, jako skutek odpowiedzialności dyscyplinarnej. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject adwokatura polska pl
dc.subject samorząd adwokacki pl
dc.subject organy samorządu adwokackiego pl
dc.subject prawo o adwokaturze pl
dc.title Ustrojowy model adwokatury w Polsce pl
dc.title.alternative Structural model of the law in Poland pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-05-20T09:02:16Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info