Analiza porównawcza form opodatkowania osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Postrożna, Elżbieta
dc.date.accessioned 2014-06-04T06:06:52Z
dc.date.available 2014-06-04T06:06:52Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7758
dc.description.abstract Przedmiotem pracy jest przedstawienie istotnych elementów dotyczących wyboru najbardziej efektywnej i właściwej ewidencji opodatkowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Celem pracy jest prezentacja zasad opodatkowania dochodów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wraz z analizą porównawczą wad i zalet prezentowanych form opodatkowania. Hipoteza badawcza zakłada, że wybór jak najbardziej efektywnej z punktu widzenia obciążeń podatkowych formy opodatkowania zależy od rodzaju podejmowanej działalności oraz jej specyfiki determinowanej przez poziom kosztów. Praca składa się z czterech rozdziałów i zakończenia. Rozdział pierwszy zawiera ogólne informacje dotyczące definicji podatku, funkcji i zasad jakie spełnia podatek, a także jego konstrukcję prawną. Został tu scharakteryzowany system podatkowy, a także dokonano klasyfikacji podatków. Drugi rozdział został poświęcony problematyce zryczałtowanych form opodatkowania dochodów. Scharakteryzowano w nim kartę podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Trzeci rozdział jest charakterystyką podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W rozdziale tym omówiono podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania oraz zasady ustalania dochodu i wysokości podatku. W rozdziale piątym dokonano analizy wyboru najbardziej opłacalnej formy opodatkowania z punktu widzenia wysokości płaconego podatku na przykładzie zakładu świadczącego usługi kosmetyczne.W pracy została wykorzystana dostępna literatura przedmiotu, artykuły naukowe, akty prawne oraz strony internetowe poświęcone omawianej problematyce. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject prawo podatkowe pl
dc.subject podatki pl
dc.subject ryczałt pl
dc.subject karta podatkowa pl
dc.subject podatek dochodowy od osób fizycznych pl
dc.title Analiza porównawcza form opodatkowania osób fizycznych prowadzacych działalność gospodarczą pl
dc.title.alternative Comparative analyse of taxation forms of private business activities pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info