Certyfikat jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy usługowej na rynku wewnętrznym oraz europejskim

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulzak, Andrzej
dc.contributor.author Kołdras, Marta
dc.date.accessioned 2014-06-10T11:48:09Z
dc.date.available 2014-06-10T11:48:09Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7782
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie Systemu Zarządzania Jakością i jego wpływu na przewagę konkurencyjną na rynku wewnętrznym i Unii Europejskiej. W rozdziale pierwszym został przedstawiony System Zarządzania Jakością we współczesnych koncepcjach zarządzania. Scharakteryzowano wybrane koncepcje zarządzania m.in. benchmarking, reengineering, outsourcing oraz zarządzaniem przez jakość (TQM).Rozdział drugi przybliża System Zarządzania Jakością oraz rozwój jej koncepcji i metod, przedstawiona definicja systemu zarządzania jakością oraz szereg zasad, które są jednocześnie wytycznymi do efektywnego zarządzania. Zaprezentowano również techniczno-ekonomiczne problemy pojawiające podczas wprowadzania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach. Dalej scharakteryzowano normy ISO serii 9000. Na końcu tej części została opisana jedna z norm systemu zarządzania jakością, jaką jest metoda Six Sigma. W rozdziale trzecim pokazano konkurencyjne przesłanki wdrożenia systemu zarządzania jakością. Czwarty rozdział na podstawie małego przedsiębiorstwa pokazuje konieczność wprowadzenia norm ISO, które stają się warunkiem utrzymania na rynku wewnętrznym oraz wejścia na wspólny rynek europejski. Przedstawiono tutaj pokrótce genezę powstania i rozwoju firmy TRANSWIERTEL. Przybliżono system zaradzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001, a następnie omówiono etapy opracowania i wdrożenia norm ISO w tym zakładzie. Opisana została też procedura ubiegania się o dotację na sfinansowanie części kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatu. Ostatni rozdział opisuje metody i techniki badań. Zawiera również praktyczną część pracy a mianowicie: problem badawczy i hipotezy, etapy przygotowania i realizacji badań ankietowych, wyniki oraz wnioski przeprowadzonych badań. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie jakością pl
dc.subject metody zarządzania pl
dc.subject system zarządzania jakością pl
dc.subject ISO pl
dc.subject certyfikacja systemu jakości pl
dc.title Certyfikat jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy usługowej na rynku wewnętrznym oraz europejskim pl
dc.title.alternative ISO certificate as source of competitive advantage of a service company on domestic and european markets pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info