Efektywny merchandising produktów FMCG na przykładzie serów Hochland Polska

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Wystarczyk, Przemysław
dc.date.accessioned 2014-06-15T13:29:45Z
dc.date.available 2014-06-15T13:29:45Z
dc.date.issued 2011-03-11 10:18:23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7795
dc.description.abstract Niniejsza praca magisterska dotyczy efektywnego merchandisingu produktów typu FMCG, jakimi są sery, na przykładzie firmy Hochland Polska. Celem badań marketingowych, zawartych w pracy, było ustalenie jednolitej, unikatowej strategii merchandisingowej dla produktów Hochland Polska. Badania przeprowadzono za pomocą metody badawczej eksperymentu badawczego. Podmiotami badawczymi były największe koncerny handlowe w Polsce. W rezultacie wyodrębniono ilościowe i jakościowe standardy merchandisingowe, na których została oparta strategia merchandisingowa firmy Hochland Polska. Celem strategii jest wprowadzenie ilościowych i jakościowych standardów merchandisingowych we wszystkich możliwych marketingowych kanałach dotarcia do klienta, w stopniu umożliwiającym ich realizację. Całość działań przełoży się na maksymalizację obrotów wszystkich podmiotów znajdujących się w marketingowych kanałach dotarcia do klienta. pl
dc.description.abstract Master of Arts dissertation was written to show effective way to introduce merchandising of cheeses, based on Hochland company. The main purpose of marketing research contained in M.A. dissertation, is to establish unique merchandising strategy for Hochland company products. The research was made with method based on experiment. In result, merchandising strategy of Hochland was built on quantitative and qualitative factors. The main purpose of introducing merchandising strategy, is to establish contacts with all final recipients of the company. Completeness activity will have a huge impact on maximizing profits all of the companies gathered in marketing channel. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject merchandising pl
dc.subject zarządzanie kategorią pl
dc.subject efektywność merchandisingu pl
dc.subject kanały marketingowe pl
dc.subject dystrybucja pl
dc.subject produkt pl
dc.subject ekspozycja pl
dc.subject cena pl
dc.subject zarządzanie spółką pl
dc.subject merchandising pl
dc.subject category management pl
dc.subject merchandising effectiveness pl
dc.subject marketing channels pl
dc.subject distribution pl
dc.subject product pl
dc.subject price pl
dc.subject shelf-management pl
dc.title Efektywny merchandising produktów FMCG na przykładzie serów Hochland Polska pl
dc.title.alternative Effective merchandising of FMCG products based on Hochland cheeses pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-06-10T08:09:44Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info