Wpływ sytuacji konfliktowych na jakość (komfort) pracy na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulzak, Andrzej
dc.contributor.author Hudzik, Iwona
dc.date.accessioned 2014-06-16T10:45:41Z
dc.date.available 2014-06-16T10:45:41Z
dc.date.issued 2012-01-08 18:37:23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7801
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy dyplomowej była analiza wpływu sytuacji konfliktowych na jakość i komfort pracy w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. Punktem wyjścia było zebranie i przeanalizowanie dzięki przeprowadzonej ankiecie odczuć i spostrzeżeń poszczególnych grup zawodowych mających bezpośredni kontakt z klientem - pacjentem. Pierwsze trzy rozdziały to rozdziały czysto teoretyczne. W pierwszym dowiemy się o istocie stresu, konfliktu, wypalenia zawodowego. Drugi rozdział poświęcony jest zagadnieniu kultury organizacyjnej. Część trzecia poświęcona została człowiekowi w sytuacji pracy. Czwarty rozdział to charakterystyka badanej organizacji w kontekście finansowym, społecznym, warunków działania, oczekiwań pacjentów i sytuacji konfliktowych. Ostatnia część poświęcona jest badaniom własnym na ten temat. pl
dc.description.abstract The aim of this diploma thesis is to analyze the influence of conflict situationis on the quality and comfort of work in the hospital Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza in the town of Gorlice. The analysis is based on a survey which was carried out to investigate the opinions and observations of employees belonging to different professional groups who come into direct contact whit patients. The first three chapters deal with theoretical issues. Chapter One includes information on the nature of stress, conflict and burnout. Chapter Two deals with the issues of organizational culture. Chapter Three deals with the condition of man when at work. Chapter Four is a description of the organization being investigated with respect to its financial and social situation, its operating conditions, patients' expectations and conflict situations. The last part of the thesis is devoted to the writer's own investigation into the subject matter. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject organizacja pl
dc.subject pracownik pl
dc.subject pacjent pl
dc.subject jakość pl
dc.subject organization pl
dc.subject employee pl
dc.subject patient pl
dc.subject quality pl
dc.title Wpływ sytuacji konfliktowych na jakość (komfort) pracy na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach pl
dc.title.alternative The impact of conflict situations on the quality (comfort) to work in a hospital specialist im. H. Klimontowicza in Gorlicach pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-06-10T08:55:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info