Implementacja wzorca architektury Model-View-ViewModel na przykładzie biznesowej aplikacji bazodanowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Telega, Henryk
dc.contributor.author Szyszka, Piotr
dc.date.accessioned 2014-06-16T12:43:12Z
dc.date.available 2014-06-16T12:43:12Z
dc.date.issued 2014-04-25 20:59:00
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7810
dc.description.abstract Tematem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wzorca architektury Model-View-ViewModel oraz towarzyszącym jemu technologii oraz platform, sam model MVVM został oparty na wzorcu Model-View-Controller. Na potrzeby pracy została stworzona pseudobiznesowa aplikacja do obsługi małego przedsiębiorstwa usługowego. Sam program nie spełnia w pełni rzeczywistych wymagań biznesowych ze względu na sam problem zarządzania przedsiębiorstwem, temat sam w sobie jest bardzo złożony. Architektura aplikacji jest trójwarstwowa, składa się z warstwy prezentacyjnej View, modelu bazy danych Model oraz z warstwy odpowiedzialnej za logikę aplikacji ViewModel. Interfejs graficzny użytkownika został oparty na Windows Presentation Fundation, który używa języka xaml, który dostarcza wielu funkcjonalności, które pozwalają na łatwe zarządzanie kodem odpowiedzialnym za GUI. Warstwa modelu aplikacji została stworzona za pomocą Entity Framework i podejścia Code First. Cała logika aplikacji i jej zachowań została zaprogramowana przy użyciu C# 5.0, cała aplikacja jest wykonywana za pomocą Framework .NET w wersji 4.5. pl
dc.description.abstract The subject of this paper is to present the pattern Model-View - ViewModel and accompanying him technologies and platforms, MVVM model itself was based on the Model -View- Controller. For the purpose of the work was created pseudo-business application to operate a small service company. The program itself does not fully meet real business requirements due to the same problem of business management, the subject itself is very complex. Application architecture is a three-layer consists of the presentation layer view, the database model and the model layer is responsible for application logic ViewModel. Graphical user interface is based on Windows Presentation Foundation, which uses the language of xaml, which provides many features that allow you to easily manage code responsible for the GUI. Layer application model was created using the Entity Framework and Code First approach. The whole logic of the application and its behavior was for programming using C# 5.0, the entire application is done using the Framework .NET version 4.5. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject MVVM pl
dc.subject ADO.NET pl
dc.subject EF pl
dc.subject WPF pl
dc.subject .NET pl
dc.subject XAML pl
dc.subject aplikacja desktopowa pl
dc.subject baza danych pl
dc.subject programowanie pl
dc.subject desktop application pl
dc.subject database pl
dc.subject programming pl
dc.title Implementacja wzorca architektury Model-View-ViewModel na przykładzie biznesowej aplikacji bazodanowej pl
dc.title.alternative Implementation of the MVVM architectural pattern in a business database application pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-05-29T07:30:11Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info