Możliwości wyboru formy opodatkowania małego przedsiębiorstwa w Polsce na przykładzie firmy “Hurt-Detal” w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Szmit, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-06-30T11:52:48Z
dc.date.available 2014-06-30T11:52:48Z
dc.date.issued 2014-03-25 20:31:12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7840
dc.description.abstract Celem pracy jest analiza sytuacji finansowej firmy w Nowym Sączu, jak również możliwości wyboru formy opodatkowania dochodów tej firmy, prezentacja form opodatkowania małego przedsiębiorstwa oraz jego systemu ewidencyjnego. Rozdział pierwszy przedstawia system podatkowy w Polsce i zawiera podstawowe pojęcia związane z podatkiem, jego klasyfikacją i funkcjami. Rozdział drugi zawiera definicje i funkcje przedsiębiorstwa. W rozdziale trzecim możemy czytać o formach opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw. pl
dc.description.abstract The aim of the study was to analyze a financial situation of the company in Nowy Sacz as well as options of the form of taxation for this company, presentation of forms of taxation of small-sized enterprises and their accounting system. The first chapter presents the tax system in Poland and basic concepts related to tax, its classification and functions. The second chapter contains definitions and functions of the enterprise. In the third chapter we can read about forms of taxation of small and medium-sized enterprises. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject podatek pl
dc.subject rodzaje podatków pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject funkcje przedsiębiorstwa pl
dc.subject rodzaje ewidencji podatkowej pl
dc.subject tax pl
dc.subject types of taxes pl
dc.subject enterprise pl
dc.subject functions of the enterprise pl
dc.subject types of the tax register pl
dc.title Możliwości wyboru formy opodatkowania małego przedsiębiorstwa w Polsce na przykładzie firmy “Hurt-Detal” w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative Options of the Form of Taxation of a Small-Sized Enterprise in Poland on the Example of “Hurt-Detal” Company in Nowy Sacz pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-06-25T09:52:15Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info