Tworzenie konkurencyjnej strategii przedsiębiorstwa na przykładzie Agencji Ubezpieczeniowej PZU S.A. w Krynicy - Zdroju

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Polańska, Monika
dc.date.accessioned 2014-07-09T13:29:19Z
dc.date.available 2014-07-09T13:29:19Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7903
dc.description.abstract Celem pracy jest próba wykazania silnej i stabilnej pozycji Grupy Ubezpieczeniowej PZU, w tym Agencji Ubezpieczeniowej PZU S.A. w Krynicy – Zdroju. Konkurencyjność firmy i tworzenie dominującej strategii przedsiębiorstwa została przedstawiona w pięciu rozdziałach pracy. Rozdział pierwszy stanowi teoretyczny opis zagadnień z dziedziny zarządzania strategicznego. Opisuje genezę, rozwój, istotę, zasady i wybór strategii firmy. Rozdział drugi to analiza strategiczna rynku i sektora ubezpieczeniowego. Omówione zostały metody analizy konkurencji i otoczenia konkurencyjnego. Znajdują się tu także informacje dotyczące oczekiwań, celów oraz misji przedsiębiorstwa. Omówiono również elementy marketingu mix: produktu, centy, promocji i dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa. Wprowadzenie produktu innowacyjnego jest elementem uzyskania przewagi firmy. Trzeci rozdział zawiera charakterystykę Agencji Ubezpieczeniowej w Krynicy – Zdroju, w tym historię przedsiębiorstwa, model organizacji i misje firmy. Przedstawiona została struktura Grupy PZU i struktura organizacyjna Agencji Ubezpieczeniowej PZU S.A. w Krynicy - Zdroju. Czwarty rozdział pracy to próba analizy otoczenia konkurencyjnego firmy. Dokonano także oceny elementów marketingu mix decydujących o przewadze nad firmami konkurującymi. Analiza SWOT i wprowadzenie nowej techniki sprzedaży pozwala wykazać mocną i stabilną pozycję firmy na rynku krajowym. Ostatni piąty rozdział to próba odpowiedzi na pytanie czy będziemy się ubezpieczać w przyszłości, jakie są wymogi prawne dotyczące zawierania ubezpieczeń po wstąpieniu do Unii Europejskiej, oraz jaką rolę i funkcję będzie pełnił Internet w zawieraniu ubezpieczeń. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject strategia przedsiębiorstwa pl
dc.subject analiza strategiczna pl
dc.subject analiza otoczenia konkurencyjnego pl
dc.subject rynek ubezpieczeniowy pl
dc.title Tworzenie konkurencyjnej strategii przedsiębiorstwa na przykładzie Agencji Ubezpieczeniowej PZU S.A. w Krynicy - Zdroju pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info