Plan strategiczny rozwoju gminy Laskowa a oczekiwania jego mieszkańców

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bulzak, Andrzej
dc.contributor.author Kondys, Bogumiła
dc.date.accessioned 2014-07-09T13:39:25Z
dc.date.available 2014-07-09T13:39:25Z
dc.date.issued 2005 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7923
dc.description.abstract W pracy przedstawiono głównie sprawy strategii rozwoju gospodarczego gminy Laskowa. Strategia ta opiera się na założeniu, iż dla aktywizacji i rozwoju gminy Laskowa, należy wykorzystać przede wszystkim uwarunkowania wynikające z górskiego charakteru środowiska, stanowiące najbardziej stabilne elementy, rzutujące na poziom i warunki życia mieszkańców, niezależnie od podziałów administracyjnych. Ponieważ jednak strategia uwzględnia również sferę społeczno-gospodarczą podlegającą zmianom, dlatego celowym jest, aby była ciągle modyfikowana i dostosowywana do nowych potrzeb społecznych i zmieniających się warunków realizacji oraz unormowań prawnych. Na tej wiejskiej gminie jaką jest Laskowa, dokładnie można przeanalizować strategię, bo w gminie jest wójt, rada, kilku przedsiębiorców i filia Banku Spółdzielczego. Nie ma tu trwałych struktur poza strukturą władzy, której misją jest uruchomienie programów rozwojowych Z przeprowadzonej ankiety wśród 100 mieszkańców gminy Laskowa wynika, że mieszkańcy popierają program rozwoju lokalnego gminy na lata 2003-2013 jaki zaproponowały władze gminne lokalnej społeczności. Oczywiście inicjatorem i finansującym Strategię jest Urząd Gminy w Laskowej. Zaproponowana strategia rozwoju gminy poprzez turystykę, ma być narzędziem rozwoju lokalnego czyli ma pobudzić inne dziedziny gospodarki, przy jednoczesnym uniknięciu negatywnych następstw dla środowiska przyrodniczego i społecznego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject gmina pl
dc.subject strategia rozwoju gminy pl
dc.subject planowanie strategiczne pl
dc.subject rozwój lokalny pl
dc.title Plan strategiczny rozwoju gminy Laskowa a oczekiwania jego mieszkańców pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info