Wdrożenie koncepcji SIX Sigma w przedsiebiorstwie SGL Carbon S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Batko, Bogdan
dc.contributor.author Dudczak, Dariusz
dc.date.accessioned 2014-07-09T13:39:37Z
dc.date.available 2014-07-09T13:39:37Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7924
dc.description.abstract Celem pracy jest przybliżenie idei Six Sigma od strony teoretycznej oraz praktycznej i pokazanie pozytywnych efektów wynikających z jej wdrażania w przedsiębiorstwie SGL Carbon. Aspekty teoretyczne oparte będą na literaturze z tej dziedziny, natomiast część aplikacyjna bazować będzie na informacjach z zakładu oraz analizie przeprowadzonej w rozdziale o statystycznej kontroli procesu. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera genezę systemów zarządzania jakością, ich rozwój i ewolucję na przełomie wieku, zagadnienia statystyczne związane z ideą Six Sigma oraz koncepcje procesowego podejścia do organizacji. Drugi rozdział to obszerna prezentacja teoretycznych założeń Six Sigma, najpopularniejsze narzędzia i techniki wykorzystywane przy zapewnianiu jakości oraz wymagania w zakresie przystosowania stanowisk pracy i samych pracowników organizacji do tej koncepcji. Rozdział trzeci jest krótką charakterystyką przedsiębiorstwa, jego historii, struktury i działań projakościowych. W rozdziale czwartym przedstawiono proces wdrażania idei Six Sigma w spółce SGL Carbon S.A., oraz efekty stosowania tego programu jakościowego. W podrozdziale dotyczącym statystycznej kontroli procesu na podstawie danych otrzymanych z firmy stworzono w pakiecie STATISTICA karty SPC i przeprowadzono analizę zdolności procesu do spełniania wymagań jakościowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie jakością pl
dc.subject six sigma pl
dc.subject system zarządzania jakością pl
dc.subject ISO pl
dc.title Wdrożenie koncepcji SIX Sigma w przedsiebiorstwie SGL Carbon S.A. pl
dc.title.alternative Initiating conception Six Sigma in enterprise SGL Carbon S.A. pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info