Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowanie młodego konsumenta w oparciu o badania marketingowe

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dołhasz, Magdalena
dc.contributor.author Ćwik, Liliana
dc.date.accessioned 2014-07-09T13:50:40Z
dc.date.available 2014-07-09T13:50:40Z
dc.date.issued 2004 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7940
dc.description.abstract Celem pracy jest zbadanie wpływu reklamy telewizyjnej na zachowanie młodego konsumenta. W rozdziale I zawarto teoretyczną wiedzę dotyczącą zachowania konsumenta na rynku, charakterystyki czynników wpływających na zachowanie, oraz uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Rozdział II zawiera pojęcie reklamy, jej funkcje, cele i rodzaje oraz psychologiczne i społeczne jej aspekty. W rozdziale III przedstawiono rynek reklamy telewizyjnej w Polsce, strukturę rynku i jego podmioty oraz prawne aspekty reklamy telewizyjnej. Rozdział IV zawiera przeprowadzone badanie marketingowe dotyczące wpływu reklamy telewizyjnej na zachowanie młodego konsumenta oraz wnioski z badań. Celem głównym badań było ustalenie jaki wpływ ma oglądanie reklam TV na postawy i zachowania młodych konsumentów? Badania przeprowadzono na grupie 123 uczniów gimnazjum Zespołu Szkół w Rupniowie. Do badań zastosowano metodę ankiety audytoryjnej, narzędziem pomiarowym był kwestionariusz ankietowy. W pracy wykorzystano materiały ze źródeł wtórnych m.in. literaturę fachową z zakresu marketingu i reklamy, czasopisma naukowe, internet oraz źródeł pierwotnych - badania własne. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject konsument pl
dc.subject zachowania konsumenta pl
dc.subject reklama pl
dc.subject reklama telewizyjna pl
dc.subject młodzież pl
dc.subject psychologia reklamy pl
dc.title Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowanie młodego konsumenta w oparciu o badania marketingowe pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info