Działalność inwestycyjna w jednostce samorządu terytorialnego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Pelczar, Karolina
dc.date.accessioned 2014-07-09T13:51:09Z
dc.date.available 2014-07-09T13:51:09Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7943
dc.description.abstract Niniejsza praca składa się z dwóch części: teoretyczno – metodycznej i empirycznej i jest podzielona na cztery rozdziały. Celem jej jest przedstawienie zakresu, istoty oraz specyfiki działalności inwestycyjnej realizowanej przez gminę jako podstawową jednostkę samorządu terytorialnego w Polsce. W części empirycznej pracy tak zdefiniowany cel realizowano dokonując analizy działalności inwestycyjnej prowadzonej na terenie Gminy Miasta Tarnowa w latach 2002 – 2006. Rozdział pierwszy poświęcony jest zagadnieniom samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia, istoty oraz genezy jego powstania. Przedstawiono również podstawowe kompetencje i zadania przez niego realizowane oraz podstawy prawne jego funkcjonowania. Rozdział pierwszy zamyka charakterystyka obowiązującego obecnie modelu samorządu terytorialnego w Polsce. Rozdział drugi identyfikuje inwestycje jako determinantę rozwoju samorządu terytorialnego. Podjęto próbę zdefiniowania jego pojęcia, wyszczególnienia cech charakterystycznych oraz rodzajów. Zwrócono również uwagę na inwestycje samorządowe realizowane w ramach jednostek samorządu terytorialnego i źródła ich finansowania. W rozdziale trzecim zaprezentowano ogólną charakterystykę Gminy Miasta Tarnowa jako obiektu badań empirycznych, uwzględniając jej infrastrukturę miejską oraz cele społeczno – gospodarcze miasta. Rozdział czwarty koncentruje się na analizie działalności inwestycyjnej w badanej jednostce samorządu terytorialnego. Zaprezentowano analizę struktury dochodów i wydatków budżetowych Gminy oraz omówiono najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w czterech dominujących działach klasyfikacji budżetowej. Przedstawiono również główne źródła finansowania inwestycji oraz określono perspektywy finansowania działań inwestycyjnych w przyszłości oraz ich zakres rzeczowy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject inwestycje gminne pl
dc.subject finansowanie inwestycji w gminie pl
dc.title Działalność inwestycyjna w jednostce samorządu terytorialnego pl
dc.title.alternative Investment activity in the unit of a territorial self-government pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info