Integracja z Unią Europejską a bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie Litwy, Łotwy, Estonii i Polski

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wawrzonek, Michał
dc.contributor.author Jarząbek, Ewa
dc.date.accessioned 2013-10-03T11:26:33Z
dc.date.available 2013-10-03T11:26:33Z
dc.date.issued 2009-06-16 21:04:42
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/795
dc.description.abstract Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, jej relacje z Rosją, a także sama pozycja Rosji w świecie są w ostatnim czasie kwestiami niezwykle istotnymi. Integracja krajów Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską stwarza realne perspektywy polepszenia sytuacji energetycznej tych państw. Integracja z Unią Europejską ma szansę zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne krajów Europy Środkowo-Wschodniej i daje optymistyczne perspektywy na zmniejszenie uzależnienia tych krajów w przyszłości od Rosji. Pracę podzielono na trzy rozdziały, a każdy z nich na podrozdziały dotyczące określonych kwestii. Pierwszy rozdział przedstawia genezę, podstawy prawne i formalne polityki energetycznej Unii Europejskiej. Następnie opisano ideę wspólnej polityki energetycznej UE, która zakłada jednolite stanowisko państw członkowskich w celu osiągnięcia pożądanych celów. Kolejne strony pierwszego rozdziału to przedstawienie strategii polityki energetycznej UE i planów na przyszłość, związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego Wspólnoty. Pierwszy rozdział zakończono przedstawieniem wyzwań w sferze energetyki, jakie stoją przed UE w związku z integracją państw EŚW. Drugi rozdział poświęcono sprawie rosyjskiej polityki energetycznej. Opisano priorytety rosyjskiej polityki w sferze energetyki, dokonano również zarysu rosyjskiego obszaru gospodarczego i kwestii znaczenia energii dla gospodarki Rosji. Następnie skupiono się na opisie relacji energetycznych Unii Europejskiej z Rosją i perspektyw współpracy obydwu stron w tej dziedzinie. Dokonano zarysu tych relacji, a także ich znaczenia. Przedstawiono trudności i zagrożenia we wzajemnej współpracy, a także interesy stron w tym dialogu. Odniesiono się również do integracji obszaru Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską, przedstawiając znaczenie tej integracji dla Rosji i potencjalną zmianę relacji UE - Rosja ze względu na ważność obszaru EŚW dla Rosji. Kolejny podrozdział pracy to przedstawienie stopnia, w jakim kraje europejskie, a w szczególności EŚW, uzależnione są od importu surowców z Rosji. W drugim rozdziale opisano również udział, jaki w rynku surowców energetycznych posiada Gazprom, a rozdział zakończono przedstawieniem priorytetów infrastrukturalnych Rosji, a także wskazaniem najważniejszych projektów, które dotyczą krajów EŚW i mają na celu zmniejszenie ich uzależnienia od Rosji. Trzeci rozdział dotyczy polityki energetycznej państw bałtyckich – ich sytuacji gospodarczej w sferze energetyki, budowy elektrowni w Ignalinie, mostu energetycznego Polska-Litwa, a także celów polityki zagranicznej państw bałtyckich i ich stosunków z Rosją. Dalsza część trzeciego rozdziału to przedstawienie polityki energetycznej Polski, aspekt integracji z UE i kwestia bezpieczeństwa energetycznego kraju. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bezpieczeństwo energetyczne pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject Polska pl
dc.title Integracja z Unią Europejską a bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie Litwy, Łotwy, Estonii i Polski pl
dc.title.alternative Integration with the European Union and energy security of Central Eastern Europe on the example of Lithuania, Latvia, Estonia and Poland pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2013-10-01T13:30:37Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info