Numeryczne algorytmy rozwiązywania równań różniczkowych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Batko, Bogdan
dc.contributor.author Gomółka, Łukasz
dc.date.accessioned 2014-07-13T10:34:23Z
dc.date.available 2014-07-13T10:34:23Z
dc.date.issued 2014-05-20 00:52:17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7972
dc.description.abstract Równania różniczkowe są obszarem wiedzy znajdującym swe zastosowanie w wielu dziedzinach nauki. Celem merytorycznym niniejszej pracy jest pokazanie popularnych metod / algorytmów numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych oraz ich zestawienie. Algorytmy opisano teoretycznie oraz testowano za pomocą programu Maple, w kodzie języka programowania C++ oraz za pomocą popularnego arkusza kalkulacyjnego. W wyniku opracowania można sformułować następujące generalne wnioski: Wydaje się, że metoda Rungego - Kutty jest znacznie bardziej dokładna od innych, opisanych algorytmów. Ulepszona metoda Eulera oraz Ulepszona metoda Heuna dają bardzo zbliżone rozwiązania. We wszystkich opisanych algorytmach, czym mniejszy krok względem którego postępuje działanie metody, tym większa jest dokładność otrzymanego rozwiązania. pl
dc.description.abstract Differential equations are an area of knowledge in many fields of science. The aim of the merits of this work is to show popular numerical algorithms for solving differential equations. The algorithms were described in theory and were tested using Maple, the code written in C ++ and using the popular spreadsheet. We receive following general conclusions: It appears that Runge-Kutta's method is much more accurate than others algorithms. Improved Euler Method and Heun’s method give very similar solutions. It seems that if the step h is small, the accuracy of the solution is satisfactory. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Euler's method pl
dc.subject Heun’s method pl
dc.subject Runge – Kutta’s method pl
dc.subject Taylor's formula pl
dc.subject ulepszona metoda Eulera pl
dc.subject ulepszona metoda Heuna pl
dc.subject metoda Rungego – Kutty pl
dc.subject problem Cauchy’ego pl
dc.subject warunek Lipschitza pl
dc.subject wzór Taylora pl
dc.subject improved Euler’s method pl
dc.subject metoda Eulera pl
dc.subject Cauchy problem pl
dc.subject Lipschitz condition pl
dc.title Numeryczne algorytmy rozwiązywania równań różniczkowych pl
dc.title.alternative Numerical algorithms for solving differential equations pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-07-07T09:59:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info