Ewidencja i amortyzacja środków trwałych na przykładzie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wdowiak, Wojciech
dc.contributor.author Kramarczuk, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-07-17T07:31:02Z
dc.date.available 2014-07-17T07:31:02Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7989
dc.description.abstract Celem pracy jest zbadanie jak środki trwałe wpływają na kształtowanie się wyniku finansowego firmy. W kontekście tak sformułowanego celu przyjęto następującą hipotezę badawczą: w praktyce nie tylko w przychodni należy dążyć do preferowania metody degresywnej i indywidualnych odpisów amortyzacyjnych ze względu na fakt, iż poprzez wzrost kosztów wpływają na ograniczenie kwot podatku dochodowego odprowadzanego do budżetu. Prawidłowo rozwijająca się instytucja powinna dbać o rozwój swojej działalności poprzez ciągły zgodny z potrzebami zakup nowych środków trwałych. Przedmiotem badań niniejszej pracy jest dokonanie analizy wpływu amortyzacji, sposobu jej obliczania w kontekście planowania kosztów a w konsekwencji wyniku finansowego. Praca posiada charakter teoretyczno- badawczy. Podzielona została na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale wyjaśniono występujące pojęcia dotyczące środków trwałych. Przedstawiono podstawowe środki trwałe, ich ewidencję oraz metody amortyzacji tych środków. W drugim rozdziale zostały opisane podstawowe zagadnienia dotyczące metod ustalania odpisów amortyzacyjnych oraz wpływu amortyzacji na koszty. Rozdział trzeci zbliża istotę przychodni. Stanowi też szczegółowy opis genezy powstania i historii niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Ukazana jest również forma firmy, oraz sposób jej funkcjonowania. W tym rozdziale ukazano majątek trwały firmy. Rozdział czwarty dotyczy ogólnej oceny wpływu metod odpisów amortyzacyjnych na koszty w firmie. Na podstawie przeprowadzonych badań i po dokonaniu analizy sformułowano wnioski które potwierdziły przyjętą hipotezę. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject rachunkowość pl
dc.subject środki trwałe pl
dc.subject amortyzacja pl
dc.subject koszty uzyskania przychodu pl
dc.subject studium przypadku pl
dc.title Ewidencja i amortyzacja środków trwałych na przykładzie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej pl
dc.title.alternative Record and depreciation assets based on private healthcare facility pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info