Analiza dochodów i wydatków gminy Radgoszcz w latach 2005-2007

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rawski, Marek
dc.contributor.author Giża, Karolina
dc.date.accessioned 2014-07-17T07:38:18Z
dc.date.available 2014-07-17T07:38:18Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8020
dc.description.abstract W pracy podjęto próbę analizy dochodów i wydatków budżetu gminy Radgoszcz w oparciu o sprawozdawczość wynikającą z księgowości budżetowej. Wójt opracowuje roczne sprawozdania z wykonania budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów oraz sprawozdania z realizacji planów finansowych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę systemu finansowania gminy, dokonano wyjaśnienia definicji budżetu, zasad budżetowych, którymi należy się kierować podczas opracowywania budżetu. Omówiono pojęcia kontroli finansowej oraz samej kontroli, która jest dokonywana przez Regionalne Izby Obrachunkowe, majęce nadzór nad procesem opracowywania budżetu, oraz jego właściwym wykonywaniem. Omówiono metodologię budżetowania jako planowanie finansowe, przedstawiona została również struktura majątku jednostki samorządu terytorialnego, która stanowi fundament wykonywania zadań publicznych. Rozdział drugi zawiera krótką charakterystykę gminy Radgoszcz. Przedstawiono strukturę zatrudnienia w urzędzie gminy, która została odzwierciedlona na schemacie organizacyjnym. Rozdział ten zawiera również statut, który stanowi źródło prawa miejscowego. Omówiony zakres rzeczowy działalności gminy a wynikający z ustawy o samorządzie gminnym oraz sposoby finansowania wspomnianej działalności. Trzeci rozdział zawiera krótką charakterystykę sprawozdań finansowych, jak i rodzaje sprawozdań, które gmina jest zobowiązana sporządzać. Podjęto również próbę analizy struktury i dynamiki dochodów i wydatków budżetowych na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu w latach 2005 – 2007. Dokonano również oceny wykonania budżetu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject gmina pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.subject dochdy gminy pl
dc.subject wydatki budżetowe pl
dc.title Analiza dochodów i wydatków gminy Radgoszcz w latach 2005-2007 pl
dc.title.alternative The analysis of incomes and expenses of The Radgoszcz community pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info