Badanie zadowolenia z pracy na przykładzie pracowników Poczty Polskiej S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stach, Przemysław
dc.contributor.author Mordarska, Agata
dc.date.accessioned 2014-07-17T09:24:58Z
dc.date.available 2014-07-17T09:24:58Z
dc.date.issued 2011-03-01 07:41:25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8027
dc.description.abstract W pracy omówiono zagadnienia związane z zarządzaniem ludźmi oraz zaakcentowano podejście do pracownika, jako do „klienta wewnętrznego”. W warstwie empirycznej skupiono się na zbadaniu, jakimi kryteriami kierują się pracownicy Poczty Polskiej S.A. oceniając swój stopień zadowolenia z pracy. Celem badania było wyodrębnienie najważniejszych priorytetów, które umożliwią lepsze i efektywniejsze zarządzanie pracownikami. Badania przeprowadzono za pomocą ankiety, wyniki opracowano za pomocą programu SPSS 18. Wyniki badań pokazały wysoki poziom zadowolenia z pracy oraz dużą lojalność wobec firmy. Pracownicy najbardziej cenią sobie bezpieczeństwo i higienę w swoim miejscu pracy, współpracę między przełożonymi a podwładnymi oraz współpracę pomiędzy współpracownikami. Mniej ważna jest wysokość wynagrodzenia. Największy niepokój zaś budzi niestabilność pracy oraz sposób w jaki firma jest zarządzana. pl
dc.description.abstract The following thesis focuses on aspects of human resource management, with the special emphasis on the so-called “internal customer” approach. The empirical part of the thesis is concerned with finding out what specific criteria are used by the employees of Poczta Polska S.A. for the evaluation of their job satisfaction. The main aim of the thesis is to identify the key aspects of wise human resource management. The empirical study presented by the author has been conducted by means of a self-completion questionnaire, and the data have been analyzed using SPSS 18 statistical analytic software. The results show that the general level of employee satisfaction and loyalty is high. The workplace health and safety conditions, the cooperation between superiors and subordinates, as well as among co-workers rather than a salary seems to be especially valued by the respondents. What makes respondents anxious is the lack of stability and the way their organization is managed. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject człowiek w organizacji pl
dc.subject praca pl
dc.subject Poczta Polska S.A. pl
dc.subject człowiek w pracy pl
dc.title Badanie zadowolenia z pracy na przykładzie pracowników Poczty Polskiej S.A. pl
dc.title.alternative Job satisfaction measurement in Poczta Polska S.A. pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-07-09T12:12:37Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info