Analiza wpływu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na firmy branży spożywczej, na przykładzie firmy KONSPOL

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Młodkowski, Paweł
dc.contributor.author Pazgan, Konrad
dc.date.accessioned 2014-07-17T09:28:36Z
dc.date.available 2014-07-17T09:28:36Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8028
dc.description.abstract Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wzbudzało wiele obaw. Branża rolnicza do dziś odczuwa wpływ Związku Radzieckiego na naszą gospodarkę. Polskie firmy zadawały sobie pytanie, czy dadzą radę przetrwać na całkowicie otwartym rynku. Autor postanowił przeanalizować, czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej będzie pozytywnym skutkiem dla firmy Konspol, firmy, która była pierwszą w Polsce prywatną spółką po wojnie powstałą w oparciu o kodeks handlowy z 1934 r. Celem głównym pracy jest przedstawienie pozytywnych i negatywnych zmian w otoczeniu prawnym i instytucjonalnym, które to zmiany nastąpiły w związku ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Rozdział pierwszy przedstawia problematykę dotyczącą obszarów pojęciowych integracji gospodarczej w Europie oraz jej kolejne etapy po II wojnie światowej. Tematyka drugiego rozdziału do droga oraz wynik negocjacji Polski w aspektach powiązanych ze sferami działalności spółki Konspol. W rozdziale trzecim prezentowana jest sytuacja branży drobiarskiej na świecie oraz analiza krajowego rynku przed i po akcesji. Rozdział czwarty to opis zmian w działalności firmy wywołanych przystąpieniem naszego kraju do UE. Autor stara się pokazać zarówno pozytywne jak i negatywne czynniki w sposób pośredni jak i bezpośredni oddziaływujące na funkcjonowanie spółki. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject integracja gospodarcza pl
dc.subject Polska w UE pl
dc.subject integracja gospodarcza Polski z UE pl
dc.subject przemysł drobiarski pl
dc.subject studium przypadku pl
dc.title Analiza wpływu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na firmy branży spożywczej, na przykładzie firmy KONSPOL pl
dc.title.alternative EU accession influence on food industry in Poland – KONSPOL case pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info