Redukcja emisji SO3 i NO2 w procesie absorpcji bezciśnieniowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Królikowski, Lechosław
dc.contributor.author Sobarnia, Mariusz
dc.date.accessioned 2014-07-17T12:40:02Z
dc.date.available 2014-07-17T12:40:02Z
dc.date.issued 2014-07-01 10:56:37
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8046
dc.description.abstract W pracy przedstawiono analizę pracy istniejącej kolumny absorpcyjnej mającej za zadanie oczyszczanie gazów powstających w trakcie produkcji i załadunku nitroz. Na podstawie danych równowagowych dla SO3 oraz danych dotyczących sprawności kolumny sporządzono jej bilans masowy. Wykonano również obliczenia dla kilku wartości natężenia przepływu absorbentu, aby przeanalizować wartości poszczególnych parametrów dotyczących hydrauliki kolumny w celu sprawdzenia czy nie przekraczają one warunków granicznych i czy zapewniają stabilną pracę aparatu. Za najbardziej efektywną uznano pracę kolumny absorpcyjnej przy wydajności pompy cyrkulacyjnej pomiędzy 50 ÷ 100%. pl
dc.description.abstract The thesis presents an analysis of the existing labor absorption column with the task of cleaning gases that are created during production and loading mixed acids. On the basis of equilibrium for SO3 and the data on the efficiency of the column its mass balance have been prepared. Moreover, calculations for several values of the flow rate of absorbent have been performed to analyze the value of each parameter on the hydraulics of the column in order to check whether they exceed the limit and if they ensure stable operation of the column. The most effective work was the one of the absorption column with its efficiency of the circulation pump between 50 to 100%. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject absorpcja pl
dc.subject kolumna pl
dc.subject absorber pl
dc.subject nitroza pl
dc.subject cyrkulacja pl
dc.subject kwas siarkowy pl
dc.subject bilans pl
dc.subject absorption pl
dc.subject column pl
dc.subject absorber pl
dc.subject mixed acids pl
dc.subject circulation pl
dc.subject sulfuric acid pl
dc.subject balance pl
dc.title Redukcja emisji SO3 i NO2 w procesie absorpcji bezciśnieniowej pl
dc.title.alternative Reducing emissions of SO3 and NO2 in the process of non-pressurized absorption pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-07-17T11:03:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info