Percepcja postaw rodzicielskich u młodzieży z ryzykiem samobójczym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brachowicz, Marta
dc.contributor.author Główczyk, Sylwia
dc.date.accessioned 2014-07-22T13:13:48Z
dc.date.available 2014-07-22T13:13:48Z
dc.date.issued 2014-06-27 08:10:38
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8055
dc.description.abstract Przedmiot niniejszej pracy stanowią powiązania zachodzące pomiędzy ryzykiem samobójczym a sposobem postrzegania postaw rodzicielskich przez młodzież. We współczesnych czasach samobójstwa są problemem powszechnym i bardzo aktualnym z uwagi na to, że dotykają one coraz młodszych osób. Kwestią istotną dla psychologów jest posiadanie oraz zdobywanie wiedzy, która pomoże przeciwdziałać dokonywaniu aktów samobójczych. Program badawczy zawarty w prezentowanej pracy zrealizowany został w oparciu o następujące metody psychologiczne: Skalę do oceny depresji CES-D L. S. Radloffa, Skalę Postaw Rodzicielskich (SPR) M. Plopa oraz Arkusz personalny własnej konstrukcji. Do udziału w badaniach przystąpili uczniowie szkół gimnazjalnych w wieku od 13 do 16 lat. Grupę badawczą tworzyło 120 osób, w tym 52 kobiety i 68 mężczyzn. Rezultaty przeprowadzonego programu badawczego dają możliwość do wysunięcia następujących wniosków końcowych: młodzież cechująca się wysokim ryzykiem samobójczym określa postawy zarówno ojca jak i matki jako nieprawidłowe. Rodzice są postrzegani przez osoby z grupy ryzyka samobójczego jako osoby chłodne emocjonalne, niekonsekwentne, nadmiernie wymagające oraz nieuznające autonomii dziecka. Osoby z niskim poziomem ryzyka samobójczego przedstawiają swoich rodziców jako osoby akceptujące, które swoje zachowanie dostosowują do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka. pl
dc.description.abstract The subject of this thesis is focused on relations between risk of committing suicide and youth’s perception of parental attitudes. Nowadays, suicides are common problem which is spreading into new areas and reaching for youngsters. Hence, the very important matter for all psychologists is to gain and improve knowledge in presented ground. It will help them understand more and prevent people from committing suicide. The examination project included into this document is based on following psychological methods: the Scale to assess depression by L. S. Radloff, Scale of Parental Attitudes M. Plopa and self-projected questionnaire. The research was made within secondary school students in age group of 13 to 16 years old. They have gathered a sample of 120 people divided into 52 girls and 68 boys. The results of examination project give a possibility to find out following conclusions: youngers present a very high risk of committing suicide in the families where parental attitudes of both, mother and father are considered wrong. Moreover, in a group of high suicide risk parents are described as not warm, erratic, demanding and invasive people. On the other hand, people from group of low suicide risk consider their parents to be sensitive and they can adapt their behavior to a child’s needs. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ryzyko samobójcze pl
dc.subject samobójstwo pl
dc.subject percepcja postaw rodzicielskich pl
dc.subject postawy rodzicielskie pl
dc.subject suicide risk pl
dc.subject suicide pl
dc.subject perception of parental attitudes pl
dc.subject parental attitudes pl
dc.title Percepcja postaw rodzicielskich u młodzieży z ryzykiem samobójczym pl
dc.title.alternative Perception of parental attitudes by youth suicide risk pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-07-22T09:01:53Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info