Projektowanie działań promocyjnych przedsiębiorstwa na przykładzie firmy transportowej "MICH-TRANS"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Owca, Michał
dc.date.accessioned 2014-07-23T09:30:26Z
dc.date.available 2014-07-23T09:30:26Z
dc.date.issued 2011-03-04 09:27:54
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8069
dc.description.abstract This paper discusses the issue of marketing communication and the creation of promotion activities for entities. First and foremost, it presents theoretical issues related to the nature, component parts and models of marketing communication, the rules of designing promotional activities in companies, the factors which determine the effectiveness of such activities and the rules of creating marketing research for the purpose of further promotional activities. Among the theoretical issues, the paper also describes the tools of effective promotion which are used by companies in the modern day. Particular consideration is given to various modern forms of promotion, such as internet promotion, used by transport companies. The paper discusses a special character of the transport industry and the tools of promotion used by Small and Medium Enterprises (SME). The practical part of the paper focuses on the process of creating a promotional strategy for a small transport company “MICH-TRANS”. As mentioned in the theoretical part, in order to ensure the effectiveness of a promotional activity in a particular company, in the first place it is necessary to carry out marketing research which will provide actual information about the most effective forms of promotion in the given branch. With this in mind, we conducted marketing research for the companies which required external transport services in the Małopolska Region and which can become potential clients for “MICH-TRANS”. The marketing research provided important market information for creating a promotional strategy for “MICH-TRANS”. Towards the end, on the basis of given information – both theoretical and practical – the paper suggests a promotional campaign for “MICH-TRANS” for part of year 2011. The tools used in this promotional campaign are meant to ensure its great effectiveness. Nowadays creating an effective promotional campaign for companies is one of the most important factors contributing to their market success. This is also true of such a small entities as “MICH-TRANS” which act in the Małopolska region. pl
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest analiza narzędzi i zasad projektowania efektywnej kampanii promocyjnej. Ponadto celem jest sformułowanie efektywnej kampanii promocyjnej dla firmy „MICH-TRANS” – małej firmy transportowej obsługującej podmioty z województwa małopolskiego. Kampania ta została sformułowana na podstawie wcześniej przedstawionej wiedzy teoretycznej, analizy rynku usług transportowych, a także przeprowadzonych badań marketingowych. Badania marketingowe prowadzone były za metody techniki ankietowej. Zakres przestrzenny badania obejmował firmy zlokalizowane w okolicach Tarnowa. Próba badania obejmowała 40 firm produkcyjnych i handlowych, zlokalizowanych w regionie Tarnowa. Dobór firm – nielosowy- dobór firm w oparciu o katalog internetowy firm. Celem badania jest rozpoznanie preferencji klientów związanych z ich zapotrzebowaniem na usługi transportowe. Przeprowadzenie powyższego badania pozwoli na lepsze dostosowanie oferty oraz działań promocyjnych przedsiębiorstwa transportowego „MICH-TRANS” do warunków rynkowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kampania promocyjna pl
dc.subject narzędzia i techniki pl
dc.subject usługi transportowe pl
dc.subject analiza rynku pl
dc.subject badania marketingowe pl
dc.subject firma „MICH-TRANS” pl
dc.title Projektowanie działań promocyjnych przedsiębiorstwa na przykładzie firmy transportowej "MICH-TRANS" pl
dc.title.alternative Designing of promotional activities of company on the example of transport company "MICH-TRANS" pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-07-22T09:11:28Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info