Analiza i ocena sytuacji na rynku TSL w Polsce na przykładzie Deutsche Post DHL

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Onak, Marek
dc.contributor.author Wiśniowski, Tymoteusz
dc.date.accessioned 2014-07-23T09:32:40Z
dc.date.available 2014-07-23T09:32:40Z
dc.date.issued 2014-06-19 23:53:29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/8071
dc.description.abstract Intensywny rozwój gospodarczo-infrastrukturalny na przełomie XX i XXI wieku w Polsce, przyczynił się do zmian w działalności firm transportowych. Niniejsza praca licencjacka powstała w celu przedstawiania analizy tych zmian oraz określenia ich wpływu na ożywienie rynku. Początkowo praca określa terminy związane z transportem, definiując pojęcia logistyki, spedycji, łańcuchów logistycznych oraz potrzeb transportowych. Określa również powiązanie branży z marketingiem i wyjaśnia działanie strategii konkurencyjnej w logistyce. Następnie, z wykorzystaniem formy graficznej, przedstawiona jest sytuacja infrastrukturalna i ekonomiczna transportu po dołączeniu Polski do Unii Europejskiej. Na przykładzie Grupy Deutsche Post DHL, która w roku 1991 jako pierwsza międzynarodowa firma transportowa została zarejestrowana w Warszawie, przedstawione zostały nowoczesne mechanizmy wpływające na szybkość i jakość obsługi klienta. Praca zawiera także przykłady innowacyjnego podejścia Grupy DHL w biznesie, a także proekologiczne zmiany taboru samochodowego, wpływające na jej postrzeganie w kraju i na świecie. pl
dc.description.abstract Intensive economic and infrastructural development at the turn of XX and XXI century in Poland, has contributed to ongoing changes in trasportation. This Bachelor was established in order to present analysis of these changes and determine their impact on the revival of the market. Initially, the work defines terms related to transport, defining the concept of logistics, freight forwarding, logistic chains and transportation needs. It also determines the link with marketing industry and explains the operation of competitive strategy in logistics. Then, with usage of graphic form, it presents the infrastructure and economic situation of Polish transport, after joining to the European Union. With an example of Deutsche Post DHL, which in 1991 was the first international transport company registered in Warsaw, there are presented modern mechanisms that affects the speed and quality of customer service. The work also includes the example of DHL Group's innovative approach to business, as well as environmentally friendly vehicle fleet changes, affecting the perception of the company in the country and the rest of the world. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject TSL pl
dc.subject Polska pl
dc.subject Deutsche Post DHL pl
dc.subject 2014 pl
dc.subject TSL pl
dc.subject Poland pl
dc.subject 2014 pl
dc.subject analiza pl
dc.subject analysis pl
dc.subject sytuacja pl
dc.subject ekonomia pl
dc.subject transport pl
dc.subject usługi pl
dc.subject spedycja pl
dc.subject logistyka pl
dc.subject infrastruktura pl
dc.subject services pl
dc.subject situation pl
dc.subject economics pl
dc.subject transportation pl
dc.subject freight forwarding pl
dc.subject infrastructure pl
dc.subject logistics pl
dc.title Analiza i ocena sytuacji na rynku TSL w Polsce na przykładzie Deutsche Post DHL pl
dc.title.alternative Analysis and assessment of the TSL market situation in Poland on the example of Deutsche Post DHL pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-07-22T09:07:36Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info